fanfiki tolkienowskie
Pseudonim: ZairUgruNad [Kontakt]
Imi─Ö:
Status: U┼╝ytkownik
Do┼é─ůczy┼é do biblioteki: 2007-01-31
Strona www: http://minas-morgul.arsnovem.pl
Beta-czytelnik: Tak[Zg┼éo┼Ť to]
Komentarze U┼╝ytkownika ZairUgruNad
 
Wyznanie - autor: Elring

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 11]
Streszczenie: Troch─? inne spojrzenie na pewne zdarzenia opisane w "Silmarillionie"...
Kategorie: Aman
Postacie: Feanor, Morgoth
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (282 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-29 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-30)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-02-01 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Wiersz si? czyta z zapartym tchem i w stanie totalnego zaskoczenia - nie z powodu Twojej interpretacji, ale dlatego, ?e jest to tak realne, i - zaryzykowa?abym stwierdzenie - tak ludzkie. A? si? prosi, aby zada? sobie pytanie. Elfowie swoj? s?ynn? m?dro?? tysi?cy prze?ytych lat zdobyli m.in. kosztem wielkich b??dˇw pope?nionych na pocz?tku. A Valarowie? Twˇj wiersz, Elring, pi?knie to oddaje.

 
Wyb??r - autor: Elring

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstar [Komentarzy - 19]
Streszczenie: Kulisy decyzji Elrosa i Elronda
Kategorie: Krainy elf??w
Postacie: Elrond, Elros
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1014 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-29 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-05)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarhalf-star
Date: 2007-02-01 Title: Rozdział 1: Wyb??r

Sporo tego, co chcia?am napisa?, napisa?a ju? fal, wi?c dodam tylko, ?e pomys? "niewygodnej cielesnej pow?oki" jest dla mnie jak najbardziej trafiony ;-) Podobnie jak fal, u?mia?am si? ze sformu?owa?, ktˇre ona przytoczy?a, wi?c te? ich wymienia? po raz drugi nie b?d? :-)

Jednak, ?eby nie by?o, ?e tylko powtarzam zachwyty innych, napisz? teraz co? od siebie ;-) Pozwol? sobie podzieli? moje refleksje na dwie cz??ci:-)
1. Otˇ?, po przeczytaniu tekstu, po g?ebszym zastanowieniu si?, dochodz? do wniosku, ?e wzros?a moja sympatia dla Elronda i Elrosa. Za to, ?e s? pokazani jako osoby maj?ce faktyczne zmartwienia, stoj?ce przed wyborem, ktˇry oznacza dla nich rozstanie trwaj?ce, a? czas si? dope?ni. Jakby nie patrze? - s? oni istotami przede wszystkim czuj?cymi, i to g??boko. A ka?dy, kto czuje, ma dylematy, ale niekoniecznie musi je obraca? w tragizm. Tekst jest dla mnie lekk?, zabawn? polemik?, pozwalaj?c? z?apa? oddech i u?miechn?? si?. Prawd? pisz?c, nie dostrzegam w nim cynizmu, ale raczej podej?cie troch? zabarwione Monty Pythonem albo Pratchettem. Co najwa?niesze jednak - w tek?cie dostrzegam to, co zawsze bardzo ceni? - drugie dno. To nic, ?e s? kulki, ktˇre bracia losuj? ;-) One w ?adnen sposˇb nie zmieniaj? faktu, ?e problem wyboru istnieje. Ale na problemy mo?na patrze? w rˇzny sposˇb. Rˇwnie?, przynajmniej z cieniem u?miechu. I to jest dla mnie najwa?niejsze w tym tek?cie.

2. Tekst mo?e si? podoba?, albo nie - mo?e pasowa? do naszego obrazu Legendarium albo nie. Je?li np. nie pasuje do mojego - mˇwi? to otwarcie i szczerze. Najwi?cej nieporozumie? wynika z faktu, ?e czytaj?cy uwa?a, ?e wie lepiej, "co autor mia? ma my?li". Ale czy przy takim podej?ciu mo?liwa jest dyskusja, z ktˇrej korzy?ci ma wynie?? i autor i czytelnik? ;-) Nie s?dz? :-) To tak odno?nie niektˇrych komentarzy Szanownych Przedmˇwcˇw :-)

Ko?cz? ju? - jestem straszn? netow? gadu?? i jeszcze troch?, a mˇj komentarz b?dzie d?u?szy ni? fanfik ;-) Wniosek? Twˇj fanfik, Elring jest za krˇtki ;-)

 
Anduril - autor: Silvana

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 5]
Streszczenie: Historia rze??biarza z dworu Aragorna Telcontara, obarczonego trudnym zadaniem wyrze??bienia pos─?g??w Kr??la oraz niedosz??ego Namiestnika Boromira; zainspirowana plakatem filmowym.
Kategorie: Gondor w IV Erze
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Boromir syn Denethora
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3710 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: ZairUgruNad Podpis
Date: 2007-02-04 Title: Rozdział 1: Anduril

Pi?kny tekst i si? u?mia?am, a trzeba mi by?o tego ;-) Biedni ci arty?ci w Gondorze byli ;-) Nie mogli wcisn?? "control+z" - kamienia zawsze mo?na odj??, ale doda? si? ju? nie da ;-)

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Aragorn i Eowina - filmowo.
Kategorie: Rohan
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Eowina, Gandalf, Gimli, Grima, Legolas, Theoden
Gatunek: Akcja, Przygoda, Romans
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3632 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-02-04 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Opis u?askawiania Brego podoba? mi si? zdecydowanie najbardziej ;-) Mam wra?enie, ?e to Brego, a nie Pierwsza Miecz Rohanu, jest tutaj g?ˇwnym bohaterem :]

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Ecthelion, Thorongil i ma??y Boromir.
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Boromir syn Denethora, Denethor syn Ectheliona, Ecthelion
Gatunek: Brak
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (816 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-02-03 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 2

Dopiero si? rozczyta?am, a tu ju? koniec :-( Niech to za?wiadczy za komentarz ;-) uroczy tekst :-)

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 4]
Streszczenie: Humorystyczna wersja "Potrawk─? i no??em".
Kategorie: Rohan
Postacie: Brak
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (889 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-02-04 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 2

Ojej, ale pi?kna szydera (szczegˇlnie z Pierwszej Miecza Rohanu :D ) W?a?nie si? podnios?am po prawie-zgonie ze ?miechu :D

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Od czas??w kr??la Earnila nikt nie odwa??y?? si─? spojrze─? w palantir Bia??ej Wie??y. Kryszta?? ten bowiem by?? najbli??szy temu, kt??rego utracono wraz z Minas Ithil. A?? wreszcie...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Denethor syn Ectheliona
Gatunek: Impresje
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (2803 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-10-27 (ostatnia modyfikacja: 2006-10-27)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-02-01 Title: Rozdział 1: Rozdzia? 1

Wiesz, Tici, kiedy? bardzo negatywnie si? wypowiada?am na temat Denethora. Nawet w dyskusji na li?cie kompanijnej. Po tym wszystkim, co si? dzia?o po drodze w mojej w?ˇcz?dze po ?rˇdziemiu widz?, ?e wˇwczas zbyt ostro i zbyt bezkompromisowo stawia?am granic? pomi?dzy dobrym i z?ym post?powaniem. Nie bra?am poprawki na jedn? rzecz - s? sytuacje, w ktˇrych niezale?nie od wyboru drogi, i tak si? wpadnie w pu?apk?. I taka jeszcze jedna smutna refleksja - obawiam si?, ?e koniec, jaki wybra? dla siebie Ostatni Namiestnik, by? najlepszym mo?liwym rozwi?zaniem.

Bardzo mi si? ten tekst podoba - strasznie du?o daje do my?lenia. Nie sposˇb si? nie postawi? na miejscu Denethora - nie mam co si? ?udzi? - te? bym by?a na przegranej pozycji. Bo na pewno bym w palantir zajrza?a.

Odpowied? autora(autorˇw): Dzi?kuj? :)

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Wiersz z do??─? starym rodowodem, z 2002 roku... Dedykowany koledze czatownikowemu Eornowi Nestihowi, je??d??cowi Rohanu, z kt??rym wiali??my przed konn─? policj─? na Stepach Rohanu ;)
Kategorie: Rohan
Postacie: Rohirrimowie
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (172 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2007-01-29 (ostatnia modyfikacja: 2007-01-29)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-01-31 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Ju? pisa?am Ci, ale w sumie nie zaszkodzi i tutaj skomentowa? - wiersz strasznie "sfazowany", radosny, a czytaj?c go s?yszy si? wiatr w uszach i widzi zielone po?acie ??k uciekaj?ce spod kopyt :-)

Poza tym, jakby nie patrze? - jest si? gdzie spieszy? ;-) Bo zamkn? knajp? ;-)

Odpowied? autora(autorˇw): Zdecydowanie by?o gdzie si? spieszy? ;P :D Poza tym nie ma jak Manwe we w?osach :D Dzi?ki Zair ;)

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: wiersz
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Denethor syn Ectheliona
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (151 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-01-31 (ostatnia modyfikacja: 2007-01-31)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-01-31 Title: Rozdział 1: Rozdzia? 1

Po przeczytaniu tego wiersza wrˇci?o do mnie co?, nad czym ju? kiedy? si? zastanawia?am - ile na swˇj autorytet i wielko?? musi zapracowa? Namiestnik? Skoro jest "tylko" Namiestnikiem, podczas gdy krˇl ma to niejako "z urz?du" (i niekoniecznie post?puje, jak mu nakazuje odpowiedzialno?? - tak, mam na my?li Earnura).

Bardzo mi si? Twˇj wiersz podoba - pokazuje, jak ?atwo jest wkroczy? na drog? prowadz?c? prosto do kl?ski, a jak trudno jest na tej drodze pozosta? silnym, pomimo, ?e nie ma z niej odwrotu. I za to w?a?nie Ostatni Namiestnik ma w moim ca?kowicie osobistym rankingu wielkiego plusa. On nie by? "tylko" Namiestnikiem, ale "a?" Namiestnikiem.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Po otrzymaniu Pier??cienia Wody- Nenyi, Galadriela poczu??a ogromn─? t─?sknot─? za morzem i uda??a si─? do Dol Amroth.
Kategorie: W ??r??dziemiu III Ery.
Postacie: Galadriela
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (166 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2007-02-01 (ostatnia modyfikacja: 2007-02-01)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-02-03 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Z wiersza bardzo mocno przebija smutek i t?sknota, a z dwˇch ostatnich wersˇw - pogodzenie z losem, z faktem, ?e t?sknota b?dzie sta?ym elementem ?ycia. Cˇ?... ?rˇdziemie to nie Valinor, a prˇba odrodzenia jego ?wiat?a poprzez Trzy Pier?cienie przynios?a pragnienie powrotu...

Pi?kny wiersz, bardzo elficki i wzruszaj?cy :-)

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 3]
Streszczenie:
Kategorie: Inne
Postacie: Brak
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (141 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-02-01 (ostatnia modyfikacja: 2007-02-01)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-02-01 Title: Rozdział 1: *

Napisz? tylko jedno - gdy go po raz pierwszy przeczyta?am ponad dwa lata temu, jego s?owa, a szczegˇlnie z ostatniego wersu, jak ma?o co w moim ?yciu ?cisn??y mi serce ze wzruszenia. Teraz, mimo, ?e tyle czasu up?yn??o, te same s?owa docieraj? do mnie tak samo mocno :-) I potwierdzaj?, ?e jednocze?nie nie zmieni?o si? nic, i bardzo wiele ;-)

 
Po??egnanie? - autor: fal

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie:
Kategorie: Inne
Postacie: Brak
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (100 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-02-03 (ostatnia modyfikacja: 2007-02-03)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-02-04 Title: Rozdział 1: *

Hobbit hobbitem - zwykle tam i z powrotem ?azi ;-) Ale jak dla mnie to jest jeden z najpi?kniejszych jesiennych wierszy, jakie czyta?am :-) A s?owa brzmi? dok?adnie tak, jak bym je sama wyrazi?a.

 
Ludzie - autor: Tici

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Dziewi─?─? by??o Pier??cieni przeznaczonych dla ludzi...
Kategorie: Inne
Postacie: Brak
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3892 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-02-12 (ostatnia modyfikacja: 2007-02-12)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-02-13 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Znasz ju? moj? opini? na temat tego tekstu - zreszt? nie do zliczenia s? przegadane w jego "kulisach" godziny ;-) Daj?cy do my?lenia i stawiaj?cy pytanie, ktˇre zago?ci?o chyba w wi?kszo?ci wnikliwych tolkienistˇw, cho?by na moment - nawet je?li zosta?o potem zapomniane.
Te opowie?ci, cho? skrˇtowe i pobie?ne, stanowi?ce same w sobie szkice, s? tak bardzo... ludzkie. I w?a?nie przez to pi?kne. I dodam jeszcze, ?e to ja dzi?kuj? ;-)

Odpowied? autora(autorˇw): ...

Odpowied? autora(autorˇw): \"Masz racje :)To s? szkice. Mo?e kto? o wi?kszym talencie ni? ja potrafi?by je rozwin?? w barwniejsze opowie?ci...\"

 
Reviewer: ZairUgruNad Podpis
Date: 2007-02-14 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Tici, na temat Twojego talentu mam swoje zdanie (i jestem pewna, ?e nie tylko ja, wi?c nie musisz by? a? tak skromna ;-)).

Pi?kno tych opowie?ci wynika te? z tego, ?e s? to szkice - cz?sto w?a?nie oszcz?dny w s?owa szkic powoduje o wiele silniejszy efekt przy czytaniu ni? wielostronicowy tekst o skomplikowanej fabule. Szczegˇlnie, je?li tekst ma wywo?a? u czytelnika reakcj? i refleksje. Twˇj tekst tak w?a?nie dzia?a. Je?li kto? go uwa?a za nudny i nic nie wnosz?cy - wspˇ?czuj? braku wyobra?ni :]

Odpowied? autora(autorˇw): Na to mog? Ci odpowiedzie? tylko jednym s?owem : DZI?KUJ?.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 4]
Streszczenie: Rzecz o tym, jak Ogr??d t─?skni??a do Sama.
Kategorie: Shire
Postacie: Sam Gamgee
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (470 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-07-22 (ostatnia modyfikacja: 2007-07-25)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-08-26 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Jeste? zbyt surowa w swojej w?asnej ocenie :-) WIersz jest pi?kny, a spojrzenie "z puntu widzenia" ogrodu Sama nietypowe, pomys?owe i bardzo ?adnie pokazane :-) Osobi?cie bym prˇbowa?a wszystko jako? zrymowa?, ale w takiej formie te? mi si? bardzo podoba :-)

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Na wz??r Homera - opowie??─? o magii Meliany, z rodu boskiego Majar??w.
Kategorie: Doriath
Postacie: Meliana
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (366 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-08-22 (ostatnia modyfikacja: 2007-08-22)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-08-26 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Pi?knie opowiedziana scena :-) Podoba mi si?, jak przedstawiasz powstawanie Obr?czy Meliany jako czego?, co od samego pocz?tku pozostaje w absolutnej zgodno?ci i rˇwnowadze z si?ami przyrody w Doriath :-)

Dzi?ki rytmowi dobrze si? czyta, a plastyczne, pe?ne szczegˇ?ˇw opisy same maluj? ca?? scen? przed oczami wyobra?ni :-)

Odpowied? autora(autorˇw): Bardzo dzi?kuj? za mi?e s?owa! :-) Ciesz? si?, ?e si? podoba.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Kr??tki tekst o marzeniach.
Kategorie: Rohan
Postacie: Eowina, Grima
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (929 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-10-07 (ostatnia modyfikacja: 2007-10-07)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-11-11 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Pomimo, i? nie darz? Eowiny sympati?, tekst bardzo mi si? podoba - w swojej krˇtkiej formie niesie olbrzymi ?adunek emocji zwi?zanych z uczuciem, ktˇre istnieje niezale?nie od woli "Lodowej Ksi??niczki".
Ale zasadniczo chcia?am napisa? o czym? innym. Niegdy? na jednym z forˇw dyskusyjnych wywi?za?a sie za?arta dyskusja na temat Grimy i jego uczucia do Eowiny. Czy by?o to prawdziwe uczucie po??czone z podziwem, czy tylko p?ytkie po??danie? Wi?kszo?? dyskutuj?cych oczywi?cie "zmiesza?a Grim? z b?otem", pot?piaj?c go jednoznacznie i twierdz?c autorytatywnie, ?e na pewno by?o to ?lepe po??danie oraz ch?? "posiadania na w?asno??". Jednak?e ja osobi?cie nie mam takiej pewno?ci - d?ugie "bycie" w ?rˇdziemiu przekona?o mnie, ?e z bardzo nielicznymi wyj?tkami nie ma tam czystego "czarnego" i czystego "bia?ego".

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 10]
Streszczenie: G??ry, nieprzemy??lana wyprawa; brzemienne w skutki spotkanie, kt??rego sens rozumie si─? o wiele p????niej.
Kategorie: Inne
Postacie: Brak
Gatunek: Historia, Przygoda, Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (7187 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-11-19 (ostatnia modyfikacja: 2007-11-19)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2007-11-21 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Kto? mˇg?by stwierdzi?, ?e nie nale?? do spostrzegawczych czytelnikˇw, bowiem podesz?am do tekstu zupe?nie odwrotnie ni? Tici i na pocz?tku tekstu John by? Johnem, a Hilary - Hilarym. Zasadniczo nie prˇbuj? odgadywa? "co Autor mia? na my?li" poniewa? uwa?am, ?e skoro na samym pocz?tku nie napisa? wprost kim s? bohaterowie, to znaczy, ?e mia? w tym konkretny cel. A na spostrze?enia w moim przypadku przychodzi czas, gdy mam w miar? kompletny obraz sytuacji :-) W ka?dym razie przez d?ugi czas z wielk? przyjemno?ci? czyta?am po prostu o pi?knej przygodzie, jak? by?a w?drˇwka po gˇrach oraz niecodzienne spotkanie w domu, zagubionym po?rˇd Alp Szwajcarii. Jednak?e jako rzecz zupe?nie oczywist? potraktowa?am fakt, ?e jest to spotkanie ze ?rˇdziemiem. Po prostu inaczej by? nie mog?o. Mo?e mi?dzy innymi dlatego, ?e dla mnie osobi?cie ka?da gˇrska w?drˇwka, cho?by krˇtka, jest w?drˇwk? po ?rˇdziemiu.


Jednak pomimo wcze?niejszej wzmiance o skrzywionym nosie Johna - pami?tce po meczu rugby, dopiero podarowanie Czerwonej Ksi?gi u?wiadomi?o mi, ktˇry to John jest jest jednym z bohaterˇw. S?dz? jednak, ?e przyjemno?? z tego odkrycia by?a wi?ksza ni? satysfakcja z trafno?ci poczynionych na samym pocz?tku spostrze?e?.


Bardzo podoba mi si? b?yskotliwa dyskusja na temat mitologii i jej korzeni. Szczegˇlnie, ?e bardzo przemawia do mnie teoria wspˇlnego ?rˇd?a mitˇw, i fakt, ?e nie jest ono mitem, ale faktyczn? histori?. Histori?, ktˇra zreszt? nadal trwa - w nas i obok nas.


R?kopi?miennego Beowulfa nie odebra?am jako kamienia z Rosetty, ale jako klucz lingwistyczny, wykonany w oparciu o najlepszy mozliwy kawalek mitologii "z naszego swiata".


Pomimo, ?e akcja opowiadania nie dzieje si? geograficznie w ?rˇdziemiu, to jego klimat towarzyszy przez ca?y tekst i, co najwa?niejsze - zostaje po jego lekturze :-)

Odpowied? autora(autorˇw): Tu dodam tylko jedno. Wielkie dzi?ki Zair. twoj beta-reading, jest nie bez znaczenia dla finalnej postaci tego tekstu. :D

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Spotkanie Grimy z Nazgulami na stepach Rohanu, inspirowane jedn─? z wersji opowie??ci o poszukiwaniu Pier??cienia przez Czarnych Je??d??c??w z "Niedoko??czonych Opowie??ci".
Kategorie: Rohan
Postacie: Gandalf, Grima, Nazgul(e), Theoden
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (5238 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-01-26 (ostatnia modyfikacja: 2008-01-26)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2008-01-29 Title: Rozdział 1: Piwo z Nazgulami

Znam ten tekst ju? od d?u?szego czasu, pami?tam, ?e gdy czyta?am go po raz pierwszy, u?mia?am si? do ?ez, i tak? weso?o??, granicz?c? z parskni?ciem kaw? na monitor odczuwam za ka?dym razem ;-) Teraz rˇwnie? :-)

Podobnie, jak w "Isengardzie", tak i tutaj, odbierasz, Panterko wszelkie argumenty przeciwko podej?ciu z humorem do wszelkich postaci z tolkienowskiego Legendarium. I to z humorem najwy?szych lotˇw, bo nie ura?aj?cym nikogo ;-)

Poza tym, a? ?za si? w oku kr?ci, gdy w tek?cie widzi si? ?lady naszych wspˇlnych kompanijnych "faz", ktˇre s? ci?gle ?ywe. Nie mˇwi?c o tym, ?e mo?na odetchn?? od powa?nych refleksji i pyta? :-) I nabra? dystansu - tego najlepszego, bo z u?miechem na twarzy na wspomnienie przekomarzania Khamula z Czarnoksi??nikiem (ciekawe, jak d?ugo marudzi? o ten Umbar :D).

Dla mnie jest to jedno z tych opowiada?, ktˇre pokazuj?, jak bardzo w tolkienistyce potrzebne jest poczucie humoru :-)

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 4]
Streszczenie: Honor to powa??na sprawa, nawet gdy ma si─? tylko dziesi─?─? lat...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Boromir syn Denethora
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (5489 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-01-27 (ostatnia modyfikacja: 2008-01-27)Reviewer: ZairUgruNad Podpis starstarstarstarstar
Date: 2008-01-28 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Patrz?c na rozpi?to?? dat, jakie wpisa?a? pod tekstem mo?na by s?dzi?, ?e bardzo d?ugo kie?kowa? pomys? na opowiadanie :-) Ale jak mi napisa?a?, co by?o ?rˇd?em pomys?u, to ju? teraz to rozumiem :D

Bardzo przyjemne, lekkie opowiadanie, z elementami grozy, jednak przedstawionymi niezwykle sympatycznie, a komizm ca?ej sytuacji, ktˇry wychodzi dopiero na ko?cu, kiedy to dowiadujemy si?, kto tak naprawd? "straszy" w Bia?ej Wie?y :-), przywo?uje na twarz szczery u?miech.

W ogˇle bardzo mi si? podoba nie tylko w tym, ale i w innych Twoich opowiadaniach to, ?e... one wszystkie tworz? ca?o??, pomimo, ?e ka?de z nich mˇwi o czym? zupe?nie innym. Ale ??czy je pi?kny, cho? "codzienny", a pomimo to pe?en ca?kowicie zrozumia?ych emocji element "ludzki" ;-) To wszystko sprawia, ?e Gondor wraz z jego bohaterami jawi si? w zupe?nie innym ?wietle - pokazujesz ich, Tici po prostu jako ludzi :-) Pokazujesz rˇwnie?, ?e Gondor to nie tylko wielcy bohaterowie, ale i mniej znane postaci, cho? rˇwnie barwne :-)
I ?e Cie? zza Rzeki nie by? jedynym tematem, ktˇremu po?wi?cano uwag? :)

Ciesz? si?, ?e mog?am to opowiadanie przeczyta? :-)

Odpowied? autora(autorˇw): cˇ? mog? powiedzie?... tylko dziekuj? :)