fanfiki tolkienowskie
Pseudonim: Tici [Kontakt]
Imi─Ö:
Status: Administrator
Do┼é─ůczy┼é do biblioteki: 2005-12-08
Strona www: http://fanfiki.tolkien.com.pl/index.php
Beta-czytelnik: 0[Zg┼éo┼Ť to]
Komentarze U┼╝ytkownika Tici
 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 11]
Streszczenie: Aman, pewien odrodzony elf i cie?? przesz??o??ci, o kt??rej nie spos??b zapomnie─?.
Kategorie: Aman
Postacie: Brak
Gatunek: Inne
Serie: Brak
Rozdziały: 3 (17856 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2005-12-20 (ostatnia modyfikacja: 2008-05-23)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2005-12-27 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Eru nie jest mi?osierny, a Aman nie jest rajem. Cho? przywykli?my tak o nim my?le?. Ale zaskoczenie, ktˇ? to mieszka w tej samotnej jaskini by?o ogromne. Czekam na dalszy ci?g. I na odpowied? na pytanie Turgona: "Dlaczego?"

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 4]
Streszczenie: Nie podaj─?, by??oby d??u??sze ni?? ten wiersz. :-)
Kategorie: Inne
Postacie: Frodo Baggins
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (218 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-22 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-23)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2005-12-27 Title: Rozdział 1: Na szczycie wie??y Cirith Ungol

Rozpacz. Ta najgro?niejsza z broni Nieprzyjaciela. Tutaj w ca?ej swej ponurej pot?dze - zagubienie, samotno??, ostatki szcz??liwych wspomnie?. I podsuwane przez Ni? pozornie ?atwe wyj?cie.
Ten wiersz smakuje gorzko. I prawdziwie.
Czekam na twoje dalsze utwory, Ring.

 
Wyznanie - autor: Elring

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 11]
Streszczenie: Troch─? inne spojrzenie na pewne zdarzenia opisane w "Silmarillionie"...
Kategorie: Aman
Postacie: Feanor, Morgoth
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (282 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-29 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-30)Reviewer: Tici Podpis starstarstarhalf-star
Date: 2006-01-04 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Piekny wiersz. Tak pe?en emocji. O stronie technicznej nie moge sie wypowiedzie?, bo ta cz??? "analizy wiersz" by?? dla mnie najwieksz? m?k? na lekcjach j?zyka polskiego. Wi?c doceniam w nim tylko emocje: rozgoryczenie, pasj?...
Jednak, po kilkakrotnej lekturze, wiersz ten przesta? mi pasowa?. Dlaczego? Ano z powodu ostatniej zwrotki i zawartego w niej uczucia: znu?enia. Jako? ci??ko mi wyobrazi? sobie Melkora znu?onego. Potrafi?am zaakceptowa? jego zachwyt najpot??niejszym z Pierworodnych, ci??ej przysz?o mi przyj?? do wiadomo?ci wnioski, jakie wysnu?am z tego zachwytu. Ale ko?cowej konkluzji nie potrafi? przyj?? bez oporu.

Odpowied? autora(autorˇw): Co si? tyczy tego Melkorowego znu?enia: du?e wra?enie wywar?a na mnie scena, kiedy Luthien ?piewa?a Melkorowi, a on wtedy pochyli? g?ow? pod ci??arem korony, jakby d?wiga? na niej ca?y ?wiat. Takiego go najbardziej lubi?... By? pot??ny, straszliwy, gro?ny, i tylko czasem, sam przed sob?, przyznawa? si? do tego, ?e jest ju? bardzo zm?czony i stary.

 
Wyb??r - autor: Elring

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstar [Komentarzy - 19]
Streszczenie: Kulisy decyzji Elrosa i Elronda
Kategorie: Krainy elf??w
Postacie: Elrond, Elros
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1014 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-29 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-05)Reviewer: Tici Podpis
Date: 2006-01-05 Title: Rozdział 1: Wyb??r

Za bardzo jestem na bakier z gramatyk? i sk?adni?, by komentowa? stron? techniczn? ale w?a?nie to: "odkrywa? prawdziw? histori?" i "tak zapisali kronikarze" - to jest to, co mi si? w tym fanfiku nie podoba.
Cynizm i manipulacj? znam z ?ycia codziennego - wylewa si? z telewizji, radia, gazet. ?adnych rzeczy "?wi?tych", dobre intencje s? podejrzane, czy po prostu maskuj? jaki? przekr?t. I dlatego odstr?cza?o mnie od Yeskowa. A niezale?nie od ciekawej uwagi o ubraniu-ciele, od charakterologicznych rˇ?nic mi?dzy bra?mi, dylematu wyboru... twˇj tekst smakuje Yeskowem.
Przykro mi Elring, nie podoba mi si?.

Odpowied? autora(autorˇw): Tici, rozumiem Ci? i dzi?kuj? za Twoj? opini?. Wychodz? jednak z za?o?enia, ?e w pisaniu niekoniecznie chodzi o to, ?eby wszystko si? wszystkim podoba?o... Zreszt? by?oby to do?? nudne. A Jeskow mi si?, owszem, dosy? podoba? :)

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Cz─???─? pierwsza tryptyku o najwi─?kszej bitwie III Ery
Kategorie: Czas Wojny o Pier??cie??
Postacie: Brak
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (184 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2005-12-30 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-31)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-01-05 Title: Rozdzia┼é 1: Pola Pelennoru Cz─???─? 1

Obieca?am komentarz. Niedobrze by by?o, gdybym si? z obietnicy nie wywi?za?a, cho?bym t?umaczy?a si? spraw? tak banaln?, jak problem w?a?ciwego doboru s?ˇw. Wi?c zaczynam:
"Flecista melodi? w pˇ? nuty urywa" - widz? tego ch?opaczka, dodaj?cego sobie gr? otuchy gdzie? w za?omie murˇw Minas Tirith. Opar? miecz o ?cian?, usiad? na kamieniach i zamkn?? oczy, by nie widzie? bezs?onecznego nieba. Mo?e muzyka przenosi go do dni sp?dzonych z rodzin? w Lossarnach? Ale oto odg?osy gromˇw oznajmiaj?, ?e Faramirowi nie uda?o si? zatrzyma? wroga w Osgiliath, ?e wojna podejdzie pod same mury miasta. I m?odzik musi biec do swego oddzia?u...
"Nadesz?a godzina..." oto odezwa godna dowˇdcy Kompanii. Do?wiadczonego wiarusa setek potyczek z orkami gdzie? na wschodnim brzegu Anduiny. Dumny, wyprostowany, z pobli?niona twarz? okolon? siwiej?cymi w?osami stara si? wla? w serca ?o?nierzy cho? troche otuchy, by wytrwali na posterunkach.
Niestety, bezskutecznie - ogrom nadchodz?cej armii i krzyki kr???cych Nazguli za?amuj? ?o?nierzy. Jeszcze trwaj? na murach, lecz d?onie zaci?ni?te na r?koje?ciach mieczy spotnia?y z l?ku, z coraz wi?ksz? obaw? spogl?daja i w pos?pne, zasnute chmurami niebo, i na roj?ca sie w dole armi? nieprzyjaciˇ?.
"B?bni, tr?bi, wyje..." dla mnie ta zwrotka i nast?pna to majstersztyki. Uczyni?e? z mrowia wielu stworze?, orkˇw, ludzi, zwierz?t - jedn? istot?, bezkszta?tn? ale o?ywion? jednym pragnieniem, jednym umys?em. Czarnego Wodza, a mo?e raczej Saurona? Pi?tno wypalone ognistym j?zorem: p?on?ce domy w pierwszym kr?gu i tocz?ce si? pod stopy przera?onych Gondorczykˇw oszpecone znakiem Oka g?owy poleg?ych.
I wreszcie koniec, gdy w rozbitej Wielkiej Bramie Czarny Wˇdz wznosi miecz, rogi zwiastuj? odsiecz...

Chcia?am napisa? w poprzednim komentarzu, tym do "?mierci Boromira", ?e twoje wiersze sprawiaj? wra?enie pergaminˇw znalezionych w minastiritskiej bibliotece. I jak tam jaki? nieznany autor mˇg? uczci? pami?? poleg?ego syna Denethora, tak tu da?e? nam odprysk eposˇw powsta?ych po tej najwi?kszej z bitew III Ery, wyra?aj?c j?zykiem poezji to, co znamy z relacji Peregrina Tuka.
Czekam z ut?sknieniem na drug? ods?on?...

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Jak w tytule.
Kategorie: Czas Wojny o Pier??cie??
Postacie: Boromir syn Denethora
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (161 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-31 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-02)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-01-02 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Trudno jest mi wypowiedzie? si? w sprawie tak osobi?cie, emocjonalnie odbieranej jak to wydarzenie z "W?adcy Pier?cieni". Jednak cho? troche sprˇbuje - wiersz jest piekny. Podoba mi si? w nim nie tylko to, do kogo jest skierowany, ale i jego "kszta?t", forma.

 
G─?si - autor: Melinir

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 4]
Streszczenie: Obrazek z ??ycia Elrosa i Elronda w siedzibie Feanorid??w, po zniszczeniu przez tych??e Przystani u uj??cia Sirionu. Wiosna
Kategorie: Beleriand i krainy s─?siaduj─?ce
Postacie: Elrond, Elros, Maedhros, Maglor
Gatunek: Impresje
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1538 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-01-02 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-03)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-01-03 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Elfy skubi?ce g?si... Zaokr?gli?y mi si? oczka przy tym tek?cie - co? tak przyziemnego jak chˇw, tucz i sprawianie g?si w wykonaniu Maglora, syna Feanora. Niemo?liwe! A jednak prawdziwe, bardzo prawdziwe. A najbardziej prawdziwi w tym s? dwaj bracia, z przej?ciem obserwuj?cy wyl?ganie si? piskl?t, podgl?daj?cy sekrety zycia [przy pytaniu o zy?e ma??e?skie parskn??am simiechem - tylko dziecko mog?o tak zapyta?, tak prawdziwie zapyta? :)]
I tylko coraz odleglejszy Maedhros budzi niepokˇj.
Dzi?kuj?.

 
Zima - autor: Melinir

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Obrazek z ??ycia Elrosa i Elronda w siedzibie Feanorid??w, po zniszczeniu przez tych??e Przystani u uj??cia Sirionu. Zima
Kategorie: Beleriand i krainy s─?siaduj─?ce
Postacie: Elrond, Elros, Maedhros, Maglor
Gatunek: Impresje, Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1997 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-01-02 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-03)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-01-03 Title: Rozdział 1: Rozdzia? 1

My?la?am, ze to kolejny obrazek z ?ycia m?odych Pˇ?elfˇw. I nie pomyli?am si?, ale omy?k?, i to powa?n?, by?o przekonanie, ?e jest to rzecz rˇwnie "jasna", rˇwnie "zwyczajna", jak historia z g??mi. Ale ta miniatura jest i s?odka, i pe?na niepokoj?cej goryczy.
S?odki jest rozczulaj?cy obrazek ch?opi?cego buntu, pi?kne s? obrazki zimy. Ale gorzkie jest wspomnienie Maedhorsa o przyczynie jego sympatii do psˇw, o obawach gospodarza i odtr?ceniu synˇw Feanora. I pe?ne goryczy jest jego milczenie po opowiadaniu Elrosa o rodzinie.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 6]
Streszczenie: Rozwa??ania Celebrimbora, nad przesz??o??ci─?, swymi losami i prac─? kowala. :D
Kategorie: Eriador (opr??cz Shire), W ??r??dziemiu II Ery.
Postacie: Celebrimbor
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1573 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-01-23 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-23)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-01-28 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Shiwa ta?czy. I w ta?cu tym ?wiat niszczy i stwarza na nowo.
Oto, co przypomnia?o mi si?, gdy przeczyta?am to opowiadanie. Pi?kne...
Pi?kne dlatego, ?e opisuje krasnoludˇw, te najbardziej tajemnicz? z ras ?rˇdziemia. Opisuje tak, ?e zaczynamy rozumie?, i? nie s? to swarliwi wojownicy o niewyparzonym j?zyku, lecz pot??ni twˇrcy po??czeni z natur? rzeczy, oddani kreacji.
"Akceptujemy ?wiat taki, jakim jest. Nie tracimy czasu na prˇ?ne dywagacje, jak wy, mˇj przyjacielu. Nam go dano o wiele mniej, i grzechem by?oby trwonienie go, tak jak robi? to Atani. " - oto idealna charakterystyka rozumnych istot. Ludzie trwoni? swˇj czas, elfy po?wi?caj? go rozwa?aniom, krasnoludy wykorzystuj? ka?dy jego okruch.
A prˇcz tego smaczki i pere?ki - pˇ?mrok ku?ni, wspomnienie ojca i dziadka, porˇwnanie Feanora z Artamo... Sam Artamo Aulendil - twˇrca, skupiony na swej pasji.
I niepokoj?cy dreszczyk u czytelnika: "Poka?e ojcu jak wiele si? nauczy? od Kasarich i od Artano, jak wiele dokona?, by uleczy? rany ?rˇdziemia, by uczyni? je pi?kniejszym, cho? troch? bli?szym Amanowi, ?e okaza? si? godnym uczniem i nast?pc? ojca i dziadka." Godny nast?pca, nieprawda?? Tylko my, czytaj?cy te s?owa z perspektywy ko?ca III Ery mo?emy doceni? ponur? ironi?. Feanor stworzy? Silmarile, Celebrimbor - Pier?cienie Mocy... Zaiste, Feanor mo?e by? dumny z wnuka...
A na koniec - miecz. W pierwszej chwili pomy?la?am o tym filmowym, podobnym do japo?skiej klingi, zapewne ze wzgl?du na opisan? technik? wykuwania g?owni. Potem dopiero przypomnia?am sobie, ?e z damastu robi? i proste d?ugie miecze...
Pi?kno i gro?ba, pi?kno i zniszczenie. Po??czone razem, jak w Pier?cieniu...

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarhalf-star [Komentarzy - 5]
Streszczenie: Maedhros czyta Silmarillion. Kr??tka rozmowa braci.
Kategorie: Inne
Postacie: Maedhros, Maglor
Gatunek: Alternatywna rzeczywisto??─?, Dialog
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (199 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-01-26 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-27)Reviewer: Tici Podpis starstarstarhalf-star
Date: 2006-01-28 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Dziwne. Bardzo dziwne. Dwaj synowie Feanora w letnim ogrodzie. Mro?ona herbata i zaczytana ksi??ka o znajomym tytule...
Ale... ?api?ce za serce.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstar [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Maedhros wspomina pewne wydarzenie przy uj??ciu fiordu Drengist...
Kategorie: Beleriand i krainy s─?siaduj─?ce
Postacie: Maedhros
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (100 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-01-27 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-27)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-02-02 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

To wiersz, prawda? Niesamowicie emocjonalny. Tyle w nim bˇlu... A? staje si? drugoplanowe, kto mˇwi do kogo i co w?a?ciwie zosta?o przemilczane.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 4]
Streszczenie: Impresje - dla ka??dego z syn??w Feanora.
Kategorie: Beleriand i krainy s─?siaduj─?ce
Postacie: synowie Feanora
Gatunek: Impresje
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (764 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-02-01 (ostatnia modyfikacja: 2006-02-03)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-02-05 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Maedhros - pierworodny, spadkobierca Feanora. Maglor - ?piewak, ktˇry tylko cisz? mo?e odda? rozpacz po zagini?ciu brata. Celegorm i... Luthien? W zdaniu jest b??d, czy nie powinno by? - "uca?owana przez ?wiat?o"? Caranthir - pustka nienawi?ci. Curufin - ojcowska mi?o??. Amrod - braterska mi?o??. Amras... Ta ostatnia impresja ?amie serce - tylko w ciszy Mandosa synowie Feanora znale?li spokˇj.
Pi?kne.
Dzi?kuj? ci za ten wybˇr.

Odpowied? autora(autorˇw): Rzeczywi?cie, masz racj?, lec? poprawi? fragment o Celegormie :-) Ciesz? si?, ?e podobaj? ci si? teksty, ktˇre t?umacz?. Dzi?kuj? za mi?e komentarze.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Feanor widziany oczami swojego pierworodnego. Szale??stwo, ogie?? i mi??o??─?
Kategorie: Krainy elf??w
Postacie: Feanor, Maedhros
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3037 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-02-07 (ostatnia modyfikacja: 2006-02-10)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-02-10 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Szale?stwo. Spl?tane my?li, mi?o?? i t?sknota.
Ci??ko si? to czyta, ci??ko pod??a si? ?cie?kami umys?u elfa, ci??ko odbudowywuje si? obrazy z jego wspomnie?.
Ale warto.
Dla obrazu Feanora spogl?daj?cego na motyla.

 
Anduril - autor: Silvana

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 5]
Streszczenie: Historia rze??biarza z dworu Aragorna Telcontara, obarczonego trudnym zadaniem wyrze??bienia pos─?g??w Kr??la oraz niedosz??ego Namiestnika Boromira; zainspirowana plakatem filmowym.
Kategorie: Gondor w IV Erze
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Boromir syn Denethora
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3710 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-03-29 Title: Rozdział 1: Anduril

Sil... Jak ty to robisz? Piszesz, ??e tekst jest humorystyczny, a ja, cho─? prycham smiechem co drugie zdanie, to tak na koniec wcale nie czuje si─? weso??o? Jakim sposobem potrafisz sprawi─?, ??e w??r??d s??ownych pere??ek i niezbyt, hmm... cenzuralnych skojarze??, ma si─? dreszcze na plecach?
Urocza jest niech─?─? Elessara do pr????nych ceremonia????w, bawi─? nader birbanccy przyjaciele rze??biarza, ale w tym opowiadaniu jest co?? takiego, ??e... po prostu ciarki przechodz─?.
Jakbym stan─???a pomi─?dzy tymi figurami.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 6]
Streszczenie: Wierszyk o k??opotach ze snem.
Kategorie: Gondor
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Boromir syn Denethora
Gatunek: Humor/Parodia, Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (141 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-03-29 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

:D:D:D:D
Moja mama ma zwyczaj drzemki w popo?udniowej porze. Tym razem jednak j? rozbudzi?am, dziko kwicz?c przed monitorem w obliczu takiego wiersza. I nie mia? tu znaczenia fakt, ?e ju? kiedy? go pozna?am.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 5]
Streszczenie: S??owna ilustracja rysunku Kasiopei z k─?pi─?cym si─? Boromirem.
Kategorie: Eriador (opr??cz Shire)
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Boromir syn Denethora, Pippin Tuk
Gatunek: Humor/Parodia, Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (267 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-03-29 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 2

ten wiersz niezmiennie przyprawia mnie najpierw o atak ?miechu, a potem o rumie?ce...

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Aragorn i Eowina - filmowo.
Kategorie: Rohan
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Eowina, Gandalf, Gimli, Grima, Legolas, Theoden
Gatunek: Akcja, Przygoda, Romans
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3632 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-03-28 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Napisa?am komentarz, ale mi go zjad?o :P
No nic, zaczn? od pocz?tku.
Przeczyta?am najpierw wersj? humorystyczn? i niemal pop?aka?am si? ze smiechu. A teraz trafi??m na jeszcze milsz? w czytaniu wersj? powa?n?.
Podoba mi si? to, co zrobi?a? - doda?a? emocji, ktˇrych mo?emy si? tylko domy?la? obserwuj?c na ekranie postacie niby nosz?ce te same imiona, ale b?d?ce tak odmiennymi od ksi??kowych pierwowzorˇw. Ty stworzy?as jakby pomost mi?dzy nimi, mi?dzy ksi??k?, a tym, co sobie wyduma? PJ&Co. Zw?aszcza, je?li dotyczy to Aragorna, ktˇry w filmie wci?? jest bardziej Stra?nikiem z Pustkowi ni? wracaj?cym do swego krˇlestwa Elessarem. Tutaj jest tego braku ?wiadomy, cho?by w tym, ?e upomina Gimlego [wiesz, jak mnie z?o?ci? ten pomys? PJ-a??] ale i zdeterminowany, by sprosta? zadaniu. No i jego podej?cie do Eowiny - doda?a? mu i pami?? o ukochanej Arwenie, i ?wiadomo??, ?e musi zachowac rezerw?, ale te? i to, ?e gdy prawdopodobnie b?dzie szuka? krˇlowej, by zasiad?a przy jego boku to je?li Arwena odesz?a, jak j? przekonywa? [czasem w do?? niezr?czny sposˇb], czemu nie mia?aby by? ni? Eowina??
Podoba mi si? Eowina, to ?e pokaza?a? j? uwi?zion? pomi?dzy swoim wstr?tem do Grimy a pokus? jak? stwarza okazywane przez niego zrozumienie. I ten szczegˇ?: zapach przybysza - jak wystarcza jeden drobiazg, by zauroczy?.
No i Brego. Wprawdzie w filmie Aragorn nakaza? go wypu?ci?, ale twoja wersja podoba mi si? bardziej. Ko? ob?askawiony, wyleczony, a ludzie spogl?daj?cy na to maj? oczy pe?ne podziwu...
I czy ju? ci mˇwi?am, ?e lubi? t? krˇtk? wymian? zda? pomi?dzy Eowin? i Aragornem? Jak dla mnie, po obejrzeniu filmu, w?a?nie wtedy zacz??o si? jej zauroczenie. Nasz Stra?nik wpad? jak sliwka w kompot.
A na koniec - nutka humoru :D
To, ?e Aragorn nie lubi pewnych warzyw.To, ?e Eowina, cho? kiepska z niej kucharka, prˇbuje zdoby? jego serce wedlug babcinej recepty, czyli "przez ?o??dek", zupe?nie nie?wiadoma, ?e w ten sposˇb jedynie odstrasza. No i "potrawka z trolla"... JAk si? ten rytua? nazywa?? "Eothygein"??

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 1]
Streszczenie: Boromira boli z─?b.
Kategorie: Gondor w IV Erze
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Arwena, Boromir syn Denethora
Gatunek: Alternatywna rzeczywisto??─?, Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1822 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-03-28 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 2

To jeden z moich ulubionych tekstˇw twojego autorstwa. Wiesz, dlaczego :)
I cho? bolej? nad tym, jakie okoliczno?ci przyczyni?y si? do jego powstania, nie potrafi? si? nim nie zachwyca?

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Ecthelion, Thorongil i ma??y Boromir.
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Boromir syn Denethora, Denethor syn Ectheliona, Ecthelion
Gatunek: Brak
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (816 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarhalf-star
Date: 2006-03-29 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 2

Dwie daty w kalendarium:
2978 - narodziny Boromira II, syna Denethora
2980 - Aragorn opuszcza s?u?b? u Ectheliona.
Zauwa?y?am te dwa lata jaki? czas temu i zastanawia?am si?, czy najlepszy dowˇdca Namiestnika zna? Namiestnikowego wnuczka. Roczne, czy mo?e pˇ?toraroczne dziecko - czy widzia? je ktokolwiek poza najbli?sz? rodzin? i nia?kami? Czy pozwala? na to dworski ceremonia?? Nie przysz?a mi do g?owy taka sytuacja, jak opisa?a? - po? s?u?bowe, pˇ? prywatne spotkanie gdzie? na terenie Cytadeli.
Sama scenka jest rozczulaj?ca... a? ?al, ?e nie ma informacji o reakcji Aragorna na Boromira poczas Narady. Bo je?li widzia? dziecko, to...

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 4]
Streszczenie: Humorystyczna wersja "Potrawk─? i no??em".
Kategorie: Rohan
Postacie: Brak
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (889 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: Tici Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-03-28 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 2

Oj, oj, oj.... Jak dobrze, ?e si? zjawi?a? :) I to w TAKIM stylu.
To jest... po prostu kapitalne!!
Biedny Aragorn... Ca?? noc w siodle, zapalenie spojˇwek, ca?y czas to co? na niego spada, to kto? si? rzuca, a jeszcze ma zje?? co? takiego... Brrrr.... senny koszmar.
U?mia?am si? serdecznie, czemu nie przeszkadza fakt, ?e ja akurat t? scen? w filmie bardzo lubi? :P