fanfiki tolkienowskie
Pseudonim: Nilcamiel [Kontakt]
Imi─Ö: Ania
Status: U┼╝ytkownik
Do┼é─ůczy┼é do biblioteki: 2005-12-06
Strona www: http://www.livejournal.com/users/le_mru/
Beta-czytelnik: 1[Zg┼éo┼Ť to]
Komentarze U┼╝ytkownika Nilcamiel
 
Przybysze - autor: Pelle

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Kr??tka historia o tym, jak Aragorn trafi?? do Rivendell.
Kategorie: Arnor
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Dunedainowie, Elrond
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (909 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-11 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-11)Reviewer: Nilcamiel Podpis
Date: 2005-12-20 Title: Rozdział 1: Chapter 1

Dopiero na ko?cu orientujemy si? o co - o kogo - chodzi w tym tek?cie. To troch? zaskakuj?ce - ostatecznie, trudno sobie wyobrazi? tego bohatera jako ma?ego ch?opca, ktˇry jeszcze poznaje wszystkie te miejsca, by potem wyrosn?? na m??czyzn?, ktˇry je zna. Takie od?wie?aj?ce spojrzenie. :)

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 9]
Streszczenie: Co by si─? sta??o, gdyby Sarumanowi uda??o si─? stworzy─? w??asny Pier??cie?? W??adzy...?
Kategorie: Rohan
Postacie: Gandalf, Grima, Saruman Bia??y
Gatunek: Alternatywna rzeczywisto??─?
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3990 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-13 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-14)Reviewer: Nilcamiel Podpis
Date: 2005-12-16 Title: Rozdział 1: Drugi Pier??cie?? W??adzy

To bardzo dobry tekst. Czasem warto sobie postawi? pytanie "a co, gdyby..." Powsta?e w ten sposˇb wizje rozwoju wydarze? bywaj? bardzo ciekawe. Je?li s? jeszcze dobrze zrealizowane, jak tutaj...

 
Mg??a - autor: Pelle

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: D??nedainowie. ??wi─?ta. Krak??w. I mg??a, du??o mg??y.
Kategorie: Inne
Postacie: Dunedainowie
Gatunek: Alternatywna rzeczywisto??─?
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (847 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-20 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-20)Reviewer: Nilcamiel Podpis
Date: 2005-12-20 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Bardzo lubi? to opowiadanie - jest takie ciep?e i zaskakuje ?ywymi, realistycznymi obrazami. Nawet nie nazwa?abym tego opowiadaniem, a raczej - obrazkiem. Mg?a, ?niefg, chwila zadumy w zabieganej codzienno?ci.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 7]
Streszczenie: Niespodzianka - to akurat tyle, ile powinni??cie wiedzie─? przed lektur─?.
Kategorie: Inne
Postacie: Morgoth
Gatunek: Tajemnica/Groza
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (2846 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-20 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-20)Reviewer: Nilcamiel Podpis
Date: 2005-12-20 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Opowiadanie jest rzeczywi?cie zaskakuj?ce. Pami?tam mars formuj?cy si? na moim czole w miar? czytania po raz pierwszy - a potem zaskoczenie - o kurcz?, a to o to chodzi?o! Naprawd? warto przeczyta? ca?o?? i przypadkiem nie przewija? do ko?ca, by zerkn?? na zako?czenie. Nie warto sobie psu? tej niespodzianki.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstar [Komentarzy - 7]
Streszczenie: Streszczenie niedost─?pne -autor uwa??a, ??e czytanie streszcze?? psuje frajd─? z ffika
Kategorie: Inne
Postacie: orkowie
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (2176 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2005-12-22 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-22)Reviewer: Nilcamiel Podpis starstarstarstar
Date: 2005-12-22 Title: Rozdział 1: Rozdzia??1

?wietne :DDD Ubawi?am si?. Niby niezbyt oryginalny pomys? - ale jak dla mnie ?wie?y, bo dot?d nie czyta?am o orkach [i wargach] z tej perspektywy. Czekam na kolejne cz??ci. Punkt odj?ty za literˇwki i jedno urwane zdanie - "Jak? zreszt? opiek?, przecie?", ale to drobiazgi.

Odpowied? autora(autorˇw): To nie jest urwane zdanie, ci?g dalszy wykrzykuje Ypcirn g?o?no: \"jak? zreszt? opiek?, przecie? Gluftak zepsuje mi samic?!\" -ale mo?e masz racj?, pomi?szanie narratora z bohaterem nie jest dobrym technicznie rozwi?zaniem. Za to -IMHO- ?miesznym ;P A literˇwki to wina mojej starej klawiatury i braku autokorekty w WordPadzie (musze zainstalowa? sobie jaki? przyzwoity edytor).

 
Zagadka - autor: MumakiL

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 7]
Streszczenie: Pewnie zadawano sobie pytanie, kim jest Thorongil.
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Denethor syn Ectheliona, Finduilas
Gatunek: Tajemnica/Groza
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (4164 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-22 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-22)Reviewer: Nilcamiel Podpis
Date: 2006-01-23 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

O ile ten tekst bardzo mi si? podoba - jest napisany dobrze, realia (jak zawsze u MLa) s? doskonale oddane, dobrze naszkicowane tak?e postacie, to od czasu przeczytania go (to ju? dawno temu by?o, przepraszam za opˇ?nienie) gryz? mnie pewien brak symetrii - a mo?e konsekwencji - w budowie. Oczywi?cie, nie ka?dy musi mie? takiego hopla na punkcie symetrii w pisaniu jak ja, to w tak krˇtkim tek?cie bardziej ni? w d?u?szym, wielorozdzia?owym, narzuca si? kwestia zachowania proporcji. A tu one s? zachwiane. Niektˇre sceny (jak opis elfa, pardon, pˇ?elfa) s? zbyt d?ugie, inne wydaj? si? zbyt krˇtkie. Niektˇre dialogi mo?na by skrˇci?, inne wyd?u?y?. Zdecydowanie wol? Twoje miniaturowe miniaturki albo wiadomo-jakie-d?ugie-dzie?o :D To tyle ode mnie.

 
Wyb??r - autor: Elring

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstar [Komentarzy - 19]
Streszczenie: Kulisy decyzji Elrosa i Elronda
Kategorie: Krainy elf??w
Postacie: Elrond, Elros
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1014 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-29 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-05)Reviewer: Nilcamiel Podpis starstarstar
Date: 2006-01-03 Title: Rozdział 1: Wyb??r

Nie jestem pewna, czy taka konwencja [o ile si? nie myl?, z mrugni?ciem oka do Matrixa] jest odpowiednia dla bohaterˇw z Silmarillionu, a szczegˇlnie tych - co prawda, wszystko da si? zrobi?, tylko trzeba to dobrze wykona? i uzasadni?. Tu, wydaje mi si?, wykonanie jest w?a?nie wadliwe, chocia? sam pomys?, nie powiem, ciekawy. Tylko niektˇre rzeczy bardzo zgrzytaj? - przyda?oby si? to poprawi?, mo?e jeszcze przemy?le?.

Odpowied? autora(autorˇw): Mog? si? dowiedzie?, co konkretnie zgrzyta?
Oczywi?cie, opowiadanie nie jest na serio, bo _nie mia?o_ takie by?.
Zreszt?, w ogˇle, uprzedzam na przysz?o??: najwi?ksz? frajd? sprawia mi w?a?nie ?amanie konwencji. Wszelkich.
Opowiadanie przemy?la?am wielokrotnie. Wi?c ponawiam pytanie: co konkretnie z nim jest nie tak?


Dyskusja ju? si? przenios?a na e-mail, ale ostatecznie nie odpowiedzia?am na ten drugi - chocia? w swojej pierwszej odpowiedzi podawa?am przyk?ady zda?, w ktˇrych wyst?powa?y niezgrabno?ci stylistyczne.
Niestety, dalej jestem zdania, ?e jest zbyt niejednorodne stylistycznie - przez pomieszanie stylu powa?nego i humorystycznego i o ile wiem, ?e tak si? robi, ?e to nic niezwyk?ego, to nie potrafi? si? op?dzi? od wra?enia, ?e "co? jest nie tak". Wiem, ?e takie komentarze straszliwie irytuj? autora - ale prosz? mi wierzy?, czytelnik te? pozostaje z uczuciem niedosytu i jakim? dziwnym wra?eniem, ?e co? nie pasuje, bo nie potrafi wskaza? dok?adnie, co. Mam wra?enie, ?e mo?na by to napisa? od nowa - w sensie: nie zmienia? tre??, ale sformu?owa? inaczej, i by?oby zdecydowanie lepiej.
Przy czym nie jest to jedynie moja stronnicza opinia, ale wiele osˇb mia?o mieszane uczucia po przeczytaniu "Wyboru". Administratorzy tak?e, ale jako ?e nie ?amie ?adnej z zasad regulaminu... Nale?a?o je opublikowa?, a tekst powinien broni? si? sam.

Odpowied? autora(autorˇw): Zgadzam si? w pe?ni z Twoim ostatnim zdaniem. Natomiest je?li powstaje wra?enie \"zgrzytania\", to pewnie dlatego, ?e tekst powsta? jako, powiedzmy, szkic w brulionie: chodzi?o mi o nakre?lenie pewnej sytuacji, a nie o tworzenie artystycznej miniatury literackiej o nieskazitelnym stylu... Nie poprawia?am tego, bo ostatecznie uzna?am, ?e forma szkicu w tym przypadku wystarczy. Co si? tyczy tych konkretnych \"niezgrabno?ci stylistycznych\", to przypominam sobie tylko wrzeszcz?cego Elrosa, ktˇrego uzasadni?am w mailu, wi?c nie b?d? ju? si? powtarza?.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Cz─???─? pierwsza tryptyku o najwi─?kszej bitwie III Ery
Kategorie: Czas Wojny o Pier??cie??
Postacie: Brak
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (184 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2005-12-30 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-31)Reviewer: Nilcamiel Podpis starstarstarstarhalf-star
Date: 2006-01-05 Title: Rozdzia┼é 1: Pola Pelennoru Cz─???─? 1

Pezja tyrtejska jak si? patrzy. Bardzo mi si? podoba bitwa w tym wydaniu - niemal s?ycha? ?opot proporcˇw. Brawo.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 6]
Streszczenie: Rozwa??ania Celebrimbora, nad przesz??o??ci─?, swymi losami i prac─? kowala. :D
Kategorie: Eriador (opr??cz Shire), W ??r??dziemiu II Ery.
Postacie: Celebrimbor
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1573 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-01-23 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-23)Reviewer: Nilcamiel Podpis starstarstarstar
Date: 2006-01-23 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

Wstawi?abym tu par? przecinkˇw :D Ale poza tym... ?wietna miniaturka. Oddaje nastrˇj pracy w ku?ni i zarysowuje dwie ciekawe postaci - je?li powiedzie? "elf i krasnolud", od razu my?li si? "Legolas i Gimli", a tu czeka nas mi?e zaskoczenie... Czyta?o si? bardzo dobrze, jednak upierdliwy admin prosi o streszczenie.

 
Anduril - autor: Silvana

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 5]
Streszczenie: Historia rze??biarza z dworu Aragorna Telcontara, obarczonego trudnym zadaniem wyrze??bienia pos─?g??w Kr??la oraz niedosz??ego Namiestnika Boromira; zainspirowana plakatem filmowym.
Kategorie: Gondor w IV Erze
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Boromir syn Denethora
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3710 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-28 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-28)Reviewer: Nilcamiel Podpis starstarstarstarstar
Date: 2006-03-28 Title: Rozdział 1: Anduril

O, ?esz! Prawie si? sp?aka?am. Szkoda, ?e nie czyta?am tego wcze?niej, ale dobrze, ?e narobi?am. Perypetie Danarona s? niesamowite. Ko?cˇwka utrafiona w dziesi?tk?.