fanfiki tolkienowskie
Pseudonim: MumakiL [Kontakt]
Imi─Ö: Micha??
Status: U┼╝ytkownik
Do┼é─ůczy┼é do biblioteki: 2005-12-14
Strona www:
Beta-czytelnik:[Zg┼éo┼Ť to]
Komentarze U┼╝ytkownika MumakiL
 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 11]
Streszczenie: Aman, pewien odrodzony elf i cie?? przesz??o??ci, o kt??rej nie spos??b zapomnie─?.
Kategorie: Aman
Postacie: Brak
Gatunek: Inne
Serie: Brak
Rozdziały: 3 (17856 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2005-12-20 (ostatnia modyfikacja: 2008-05-23)Reviewer: MumakiL Podpis starstarstarstarstar
Date: 2005-12-20 Title: Rozdział 1: Rozdzia?? 1

To jeden z najbardziej przejmuj?cych fanfikow tolkienowskich, jaki kiedykolwiek czyta?em. Cudowny, ponury nastrˇj, doskona?y rys charakterologiczny g?ˇwnego bohatera.

 
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Zimowy poranek w Himring, czas obl─???enia Angbandu. Kr??tkie spojrzenie na ??wiat jasnymi, szarymi oczami... [Narratorem jest Maedhros.]
Kategorie: Beleriand i krainy s─?siaduj─?ce
Postacie: Maedhros, Maglor
Gatunek: Dialog, Impresje, Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (858 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-22 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-22)Reviewer: MumakiL Podpis starstarstarstarhalf-star
Date: 2005-12-22 Title: Rozdział 1: Pierwszy ??nieg

Bardzo klimatyczny kawa?ek. Troszk? mi przeszkadza? nagi Maedhros, ale w ko?cu czemu nie. Pruderia pono? jest oznak? fa?szu. :D
Nie wiem czy synowie Feanora mogli wcze?niej spotka? ?nieg, To jednak nie jest istotne, bo reakcja na? jest dok?adnie taka, jakiej bym si? po nich spodziewa?. Raz jeszcze, ?adna i bardzo klimatyczna impresja.

Odpowied? autora(autorˇw): Maedhros nie jest nagi, ma na sobie szal - we?niane \'co?\' wielkosci sporego koca, nie zmarznie ;) Wida? spod koca tylko mokr? g?ow? i bose stopy. IMHO w?rˇd elfˇw nago?? jest czym? zupe?nie naturalnym, ale niekoniecznie zim? na pˇ?nocy Belriandu. A to pierwszy ?nieg tej zimy. Pozdrawiam! :)

 
Wyb??r - autor: Elring

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstar [Komentarzy - 19]
Streszczenie: Kulisy decyzji Elrosa i Elronda
Kategorie: Krainy elf??w
Postacie: Elrond, Elros
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1014 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-29 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-05)Reviewer: MumakiL Podpis starstarstarstarhalf-star
Date: 2006-01-05 Title: Rozdział 1: Wyb??r

A mi si? podoba, w?a?nie dlatego ??e ?amie konwencj?. Wszystko we mnie si? buntuje przeciw przymusowi wyboru. I zgadzam si? z Nilc, to jest niezgodne z duchem Tolkiena, ale tym niemniej mi sie podoba. Porywczy Elros i wywazony Elrond, sa OK. Je?eli czego? mi brakuje to mocniejszego zaznaczenia powodow niech?ci do zostania d?ugowiecznym czlowiekiem. Czuje o co chodzi, ale gwa?towno?c reakcji Elrosa nie przekonuje mnie. Zw?aszcza, ?e bior?c pod uwag?, i? Earendil, na ten przyk?ad sk?anial si? do wyboru losu ludzi, ?wiadczy, ze wybˇr nie musia? by? a? tak oczywisty. Z drobiazgow, to bli?niacy nie byli w 50% Elfami tylko w 60%. :D Ale to ju? czepiactwo. Raz jeszcze podoba mi si? takie burzenie konwencji, cho? wszystko we mnie si? buntuje przeciw takiej wizji. :D

Odpowied? autora(autorˇw): Co si? tyczy tego sk?aniaj?cego si? Earendila - no owszem, tak napisali kronikarze... :P
Wed?ug mnie w fanfikach najfajniejsze jest to, ?e mo?na si? zabawi? w odkrywanie \"prawdziwej\" historii; potraktowa? prace Tolkiena jako zafa?szowane, ocenzurowane przekazy (mocno podkre?lam, ?e to tylko zabawa i nie ma nic wspˇlnego z naukow? analiz? jego tekstˇw).

Elring, ja to rozumiem, cho? ten nurt nie specjalnie mi si? podoba. Nie tyle ze wzgledow ideologicznych, co ze wzgl?du na wykonanie. Kiedy czytam Jeskova, to widze najprymitywniejszy mo?liwy model, tam gdzie by? + wstawiamy - i na odwrˇt. Pono? o wiele lepsza jest Czarna Ksi?ga Ardy, ale jej nie znam.

Twˇj pomysl o wiele bardziej mi si? podoba, ni? ten Jeskova, jak bardzo bym si? nie buntowal przeciw tej wizji, zw?aszcza przymusu :P.

Ale ja marz? o czym? innym, alternatywnej wersji zgodnej z duchem Tolkiena. Tolkien w HoME, zwlaszcza w MR daje do?? materia?ˇw i idei, by mˇc napisa? tekst z perspektywy Melkora czy Saurona, obrazoburczy, a zarazem zgodny z duchem dzie? Tolkiena.

Odpowied? autora(autorˇw): Hmm... Przyznam si?, ?e nie do ko?ca rozumiem. Jak z perspektywy Melkora mo?na pisa? \"zgodnie z duchem Tolkiena\"? Przedstawi? w?adc? ciemno?ci jako kajaj?cego si?, ?a?uj?cego za grzechy pokutnika? No niby mo?na... ale mnie to nie kr?ci :P Wol? przedstawia? racje drugiej strony, usprawiedliwia? j?. Cho? nie wybiela?, bo ?wiat nie jest czarno-bia?y... U Tolkiena, owszem, jest, bo takim mia? by?. Ale uwa?am, ?e kiedy nawi?zuj? do czyjej? twˇrczo?ci, nie musz? zachowywa? ani oddawa? \"ducha\". ?wiat, postacie, historia - one s? tego twˇrcy. Ale duch jest mˇj :)
Innymi s?owy - patrz? na wszystko swoimi oczyma, nie Tolkienowymi. Traktuj? jego twˇrczo?? jak mitologi?, z ktˇrej mo?na swobodnie czerpa? i przekszta?ca? j?. Cho? doskonale rozumiem, ?e to nie ka?demu si? spodoba.


Ja w sumie si? zgadzam z twoim podej?ciem, cho? jestem o wiele ostro?niejszy. Natomiast co do duch tolkienowskiego, no wla?nie, wszyscy zak?adaj?, ?e piszac zgodnie z duchem Tolkiena mozna pisac tylko jedn? wersj?. Tymczasem Tolkien zw?aszcza w Morgoth's Ring i Osanwe-kenta podaje do?? informacji by napisa? tekst od strony Morgotha, lub Saurona (to drugie nawet ?atwiej), bez kajania si?. Spokojnie mo?na na przyk?ad napisa? tolkienistyczn? wersj? 'Paradise Lost'. :D

 
Eressea - autor: Elring

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 6]
Streszczenie: Migawka z pewnej wizyty...
Kategorie: Krainy elf??w
Postacie: Brak
Gatunek: Impresje
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (895 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-29 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-31)Reviewer: MumakiL Podpis starstarstarstarhalf-star
Date: 2006-01-03 Title: Rozdział 1: Eressea

Bardzo piekna impresja. Wspania?y pomys?, tak oczywisty, a tak rzadko wykorzystywany. Tyle wyja?nia wewn?trz i na zewn?trz ?wiata przedstawionego. Jestem pewien, ?e spodoba? by si? Mistrzowi. Opisany pieknymi, oszcz?dnymi, ale celnymi s?owami. Lubie takie krotkie teksty, ktore mowi? wi?cej ni? ca?e tomy. Dobra robota. :DD