fanfiki tolkienowskie
Summary: Denethor wys??a?? Faramira, by z??o??y?? wizytÄ? u swych krewnych ze strony matki - wuja Imrahila i jego rodziny.
Rated: Dla wszystkich
Categories: Gondor za panowania Namiestnik??w Characters: Faramir
Gatunek: Przygoda
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 22284 Read: 2065
Published: 2006-02-10 Updated: 2006-02-10

1. Wachlarz Uineny by Tici [Komentarzy - 1] starstarstarstarstar (22284 words)
By upamiÄ?tniÄ? wschody s??o??ca i wybrze??e oceanu...