fanfiki tolkienowskie
Summary: CiÄ?g dalszy opowie??ci o Fingonie i Maedhrosie, rzecz dzieje siÄ? na dworze Feanora...
Rated: Dla wszystkich
Categories: Aman Characters: Fingon, Maedhros
Gatunek: Obyczajowe
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 3625 Read: 1940
Published: 2006-01-20 Updated: 2006-01-20

1. Rozdzia?? 4. Z??oto by Miriel [Komentarzy - 1] starstarstarstarstar (3625 words)


T??umaczenie czwartego rozdzia??u opowiadania Ivanneth zatytu??owanego w oryginale The Follower. Trzy pierwsze rozdzia??y pod tytu??em Krok w krok zosta??y opublikowane w 2. i 3. numerze Aiglosa w przek??adzie Agnieszki Sylwanowicz. Oryginalne opowiadanie znale??Ä? mo??na na stronie: http://www.fanfiction.net/u/283154/ Zdecydowa??am siÄ? nie t??umaczyÄ? jednego akapitu, kt??rego brakuje w miejscu oznaczonym *, poniewa?? zosta?? zawarty w t??umaczeniu wcze??niejszych rozdzia????w. Tu by??by powt??rzeniem.