fanfiki tolkienowskie
Summary: Kr??tka humorystyczna miniaturka o Sarumanie, sk??adajÄ?cym wizytÄ? w Fangornie.
Rated: Dla wszystkich
Categories: Rohan Characters: Saruman Bia??y
Gatunek: Humor/Parodia
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 1143 Read: 1910
Published: 2013-01-25 Updated: 2013-01-25
Story Notes:
Miniaturka nawiÄ?zuje po??rednio do "Isengardu" i w??a??ciwie mog??aby byÄ? czÄ???ciÄ? tamtego opowiadania, ale z jakiego?? powodu, kt??rego ju?? nie pamiÄ?tam, ostatecznie siÄ? w nim nie znalaz??a. Zapewne nie da??o siÄ? wcisnÄ?Ä? kolejnej retrospekcji.

1. Wizyta w Fangornie by Pantera [Komentarzy - 0] (1143 words)