fanfiki tolkienowskie
Summary: "Saruman zawsze rozpoczyna?? ka??dy dzie?? tak samo. Z kr??tkiego snu budzi?? si─? jeszcze przed ??witem, by tradycyjnie wsch??d s??o??ca powita?? ju?? z wysoko??ci balkonu swej wie??y, Orthanku. Do tego poranna herbata, starannie kultywowany (cho─? niekoniecznie jawnie) zwyczaj palenia fajki i kontrolny rzut oka na okolic─? w celu sprawdzenia dw??ch rzeczy: warunk??w pogodowych i czy orkom nie przysz??o przypadkiem do g??owy, aby przerwa─? prac─?. Ostatnio Isengard funkcjonowa?? na pe??nych obrotach i taki stan rzeczy nale??a??o utrzyma─?."
Rated: Dla wszystkich
Categories: Rohan Characters: Aragorn syn Arathorna, Boromir syn Denethora, Eomer, Gandalf, Gimli, Grima, Legolas, Merry Brandybuck, Nazgul(e), orkowie, Pippin Tuk, Radagast Bury, Rohirrimowie, Saruman Bia??y, Theoden, uruk-hai
Gatunek: Humor/Parodia
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series:
Chapters: 12 Completed: Tak
Word count: 63992 Read: 54333
Published: 2005-12-22 Updated: 2007-02-25

1. Isengard o poranku by Pantera [Komentarzy - 3] starstarstarstarhalf-star (2474 words)
Pierwszy odcinek, w kt??ry to ca??a historia si─? zaczyna. Ten poranek w Isengardzie by─? inny ni?? wszystkie - w ko??cu nie na codzie?? odnotowuje si─? pojawienie si─? jeziora...

Edit 30.01.13: Zamieszczam aktualniejsz─? wersj─?. Lepiej p????no ni?? p????niej. Podzi─?kowania dla Falmawen, M?şriel, Tici i Zair Ugru-nad.

Korzystaj─?c z okazji (po radosnym odkryciu istnienia odpowiedniego taga - nie ma to jak refleks Sarumana) zamieszczam r??wnie?? ilustracj─?. Pozosta??e rozdzia??y b─?d─? uzupe??niane sukcesywnie.

2. G??os rozs─?dku by Pantera [Komentarzy - 0] (3325 words)
Saruman jest zaistnia??ym stanem rzeczy "nieco" zdenerwowany. Czy??by z tym wszystkim mia?? co?? wsp??lnego Gandalf...? Na domiar z??ego orkowie urz─?dzaj─? protest. Grima przezornie postanawia zej??─? z oczu Czarodzejowi i znale??─? sobie jakie?? konstruktywne zaj─?cie. Nie przewidzia?? jednak z kim b─?dzie mu dane porozmawia─?...

Edit 31.01.13: Dodano wersj─? po poprawkach wraz z ilustracj─?.

3. Ambitne przedsi─?wzi─?cie by Pantera [Komentarzy - 0] starstarstarstarstar (3904 words)
W czasie powodzi wszyscy si─? nudz─?. Grima, zdesperowany, usi??uje jako?? zabi─? czas. Z r????nym skutkiem. Bo czy uczenie uruk-hai grania w szachy ma jakikolwiek sens...?

Edit 31.01.13: Dodano wersj─? po poprawkach wraz z ilustracj─?.

4. Wspania??y plan by Pantera [Komentarzy - 0] (4255 words)
W zwi─?zku z zaistnia??─? sytuacj─? w Isengardzie nadchodzi konieczno??─? pewnych zmian...

Edit 08.02.13: Dodano wersj─? po poprawkach i ilustracj─?.

5. Porz─?dki w Isengardzie by Pantera [Komentarzy - 0] (4191 words)
Edit 09.03.13: Dodano wersj─? po poprawkach i ilustracj─?.

6. Niezapowiedziane wizyty by Pantera [Komentarzy - 0] starstarstarstarstar (5465 words)
W Isengardzie pojawiaj─? si─? niespodziewani go??cie.

7. Ry?? by Pantera [Komentarzy - 0] (8762 words)
W Isengardzie robi si─? coraz bardziej t??oczno. Do tego na scenie pojawiaj─? si─? przedstawiciele NHE czyli Nazgul Horse Ekspress.

8. Listy i rozmowy by Pantera [Komentarzy - 0] (7036 words)
W Isengardzie pojawia si─? N.H.E. wraz z poczt─?. Nie brak r??wnie?? rozm??w na wysokim szczeblu.

9. Palant?şr by Pantera [Komentarzy - 0] (7154 words)

10. Biblioteka by Pantera [Komentarzy - 0] (9179 words)
Najd??u??szy rozdzia?? "Isengardu". Liczne retrospekcje.

11. Narada by Pantera [Komentarzy - 0] (6805 words)

12. Epilog by Pantera [Komentarzy - 0] (1442 words)
Ostatni odcinek Isengardu.