fanfiki tolkienowskie
Summary: Elrond wspomina pewne dramatyczne wydarzenie, kt??re odmieni??o jego losy.
Rated: Dla wszystkich
Categories: Arvenien Characters: Elrond
Gatunek: Impresje
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 815 Read: 1661
Published: 2005-12-20 Updated: 2005-12-20

1. Rozdzia?? 1 by MumakiL [Komentarzy - 3] starstarstarstarstar (815 words)
Ten fanfik powsta?? pod wp??ywem wspania??ego obrazu autorstwa Kasiopei. W rzeczywisto??ci, jest czÄ???ciÄ? wiÄ?kszej ca??o??ci. Ale nie jestem jeszcze got??w by jÄ? udostÄ?pniÄ? szerszej publiczno??ci.