fanfiki tolkienowskie
Summary: ??o??nierze Gondoru sÄ? odwa??ni. ??o??nierze Gondoru sÄ? dumni i waleczni. ??o??nierze Gondoru... czasem siÄ? zak??adajÄ?. A czasem... czasem p??atajÄ? sobie figle. Zw??aszcza, gdy sÄ? jeszcze bardzo m??odymi ??o??nierzami. Rekrutami w??a??ciwie...
Rated: Dla wszystkich
Categories: Gondor za panowania Namiestnik??w Characters: Boromir syn Denethora
Gatunek: Humor/Parodia
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 3984 Read: 1880
Published: 2009-01-07 Updated: 2009-01-07

1. Rozdzia?? 1 by Tici [Komentarzy - 2] starstarstarstarstar (3984 words)
Zainspirowane us??yszanÄ? opowie??ciÄ?...