fanfiki tolkienowskie
Summary: SÄ?dzenie po pozorach jest niebezpiecznym nawykiem, bo my??lÄ?c w ten spos??b mo??na wpa??Ä? we w??asnÄ? pu??apkÄ?. Zw??aszcza, je??li jest siÄ? m??odym cz??owiekiem, o nieco zbyt powa??nym podej??ciu do ??ycia.
Rated: Dla wszystkich
Categories: Rohan Characters: Boromir syn Denethora, Eomer
Gatunek: Inne
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 9218 Read: 1868
Published: 2008-10-12 Updated: 2008-10-12

1. Pozory by VanEo [Komentarzy - 2] starstarstarhalf-star (9218 words)
To opowiadanie jest inne ni?? wszystkie wcze??niejsze. Zawiera bowiem w sobie pomys??y kogo?? innego. ??wietnej artystki obdarzonej niepospolitym talentem i wielkim poczuciem humoru. Kasiopei, kt??rej serdecznie dziÄ?kujÄ?,??e zgodzi??a siÄ? po??yczyÄ? mi odrobinÄ? swojej tw??rczo??ci.