fanfiki tolkienowskie
Summary: Co by si─? sta??o, gdyby Sarumanowi uda??o si─? stworzy─? w??asny Pier??cie?? W??adzy...?
Rated: Dla wszystkich
Categories: Rohan Characters: Gandalf, Grima, Saruman Bia??y
Gatunek: Alternatywna rzeczywisto??─?
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 3990 Read: 1729
Published: 2005-12-13 Updated: 2005-12-14

1. Drugi Pier??cie?? W??adzy by Pantera [Komentarzy - 9] starstarstarstarhalf-star (3990 words)
Opowiadanie zosta??o napisane na konkurs. Poniewa?? d??ugo??─? tekstu by??a z g??ry ??ci??le okre??lona, temat zosta?? potraktowany do??─? skr??towo.