fanfiki tolkienowskie
Summary:
Rated: Dla wszystkich
Categories: Inne Characters: Ludzie
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 100 Read: 1557
Published: 2008-05-26 Updated: 2008-05-26

1. - by fal [Komentarzy - 2] starstarstarstarhalf-star (100 words)


Zajrza??am dzi?? do ponad rok temu za??o??onego katalogu o nazwie "Skarbiec". Nie zagl─?da??am tam od dawna i wiele z mieszcz─?cych si─? tam dokument??w stanowi??o i nadal jest dla mnie zagadk─? - pami─?─? p??ata figle...

Jeden dokument zaciekawi?? mnie tytu??em - "Ucieczka" i dat─?: 8 lutego 2007.