fanfiki tolkienowskie
Summary: Na wzg??rzu Ezellohar, po ??mierci Drzew...
Rated: Dla wszystkich
Categories: Aman Characters: Ainurowie
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 168 Read: 1269
Published: 2008-02-14 Updated: 2008-02-14

1. Rozdzia?? 1 by Lomendil [Komentarzy - 0] (168 words)
Po ??mierci Drzew, na wzg??rzu Ezellohar, Nienna op??akuje ska??enie Ardy - w strofce safickiej, kt??ra jest najbardziej odpowiednia do tej tematyki!