fanfiki tolkienowskie
Summary: Pocz─?tek wszechrzeczy wierszem.
Rated: Dla wszystkich
Categories: Inne Characters: Ainurowie
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 299 Read: 1437
Published: 2007-09-08 Updated: 2007-10-05

1. Rozdzia?? 1 by Lomendil [Komentarzy - 2] starstarstarstarhalf-star (299 words)
Opowiadaj─?cy o stworzeniu ??wiata utw??r "Ainulindale" zacz─?li w B??ogos??awionym Kr??lestwie elfowie przetwarza─? na wiersz (zjawisko to mo??na te?? zaobserwowa─? w ludzkiej poezji, gdzie np. ksi─?gi Biblii poeci ubieraj─? w heksametry we wczesnem ??redniowieczu). Prof. James E. Hilton przygotowuje krytyczne wydanie owego poematu o stworzeniu; wyra??am gor─?ce podzi─?kowania profesorowi za pozwolenie na publikacj─? fragmentu z jego wydania.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~