fanfiki tolkienowskie
Komentarze do OSTATNI SZANIEC
Reviewer: Ariana (Podpis) · Date: 2010-10-31 01:04 · On: Rozdzia?? 1

Brak mi s????w. Przez ca??y czas, gdy czyta??am, czepia??y mi si─? s??owa komantarza do tego tekstu, a teraz wszystko uciek??o.
Druga Era jest dla mnie jedn─? wielk─? bia??─? plam─? pomijaj─?c kilka g????wnych wydarze??. Pewnie powinnam by??a najpierw ogarn─?─?, gdzie si─? dzieje akcja, ale po prstu nie by??am w stanie zmusi─? si─?, ??eby przerwa─? czytanie, wsta─? i zajrze─? do jakiejkolwiek ksi─???ki. Pewnie teraz b─?dzie na to czas :) Jestem po prostu oczarowana. Uwielbiam wartk─? akcj─? i dynamiczne opisy. W Twoim tek??cie jest tyle szczeg??????w, tyle drobiazg??w... a to jest w??a??nie to, czego mi zwykle brakuje w opisach. Niewiele jest tekst??w, kt??rych lektura przypomina ogl─?danie filmu - a to opowiadanie w??a??nie si─? do nich zalicza. Przy czytaniu nie trzeba szturcha─? kijem wyobra??ni, ??eby zacz─???a dzia??a─?, sama podsuwa obrazy, wra??enia, odczucia... przynajmniej moja. A i jeszcze jedna rzecz mi si─? podoba??a. Przyzwyczai??am si─? do Elronda z Trzeciej Ery ze wzgl─?du na zainteresowanie jego synami. Wiem oczywi??cie, kim by?? w Drugiej Erze, ale jak wspomnia??am, ten okres najs??abiej znam, a w dodatku pierwszy raz natrafiam na opowiadanie z Elrondem w jednej z g????wnych r??l. No a jak si─? pokocha??o bli??niak??w, to i ojca darzy si─? sympati─?.

Tylko jedna uwaga - tekst ma sporo liter??wek i przecink??w w dziwnych, zupe??nie nieodpowiednich miejscach. I w jednym miejscu pojawi?? si─? jaki?? bli??ej niezidentyfikowany nawias, gdzi?? indziej jakie?? uko??niki.

Jestem naprawd─? pod wra??eniem
Ariana

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.