fanfiki tolkienowskie
Reviewer: Dagobert (Podpis) · Date: 2010-12-03 18:59 · On: ...

Rozwojowe. Najlepszy jest ten wers gdzie nie ma rymu. Pod rozwag─? ...

Reviewer: NAmarie (Podpis) · Date: 2008-05-10 23:11 · On: ...

Bardzo fajny wiersz, ale ja sie uczepi? rytmu :D Nie zamierzam by? z?o?liwa, po prostu s?dz?, ?e po wprowadzeniu poprawek b?dzie to brzmia?o lepiej. W strofce z "ruszaj?c pod Gondoru bramy" trzeba co? doda? albo przerobi? pierwszy wers - jest za krˇtki. podobnie w "my wzywaj?c t? nieub?agan?". A propos, "t?" czy "t?" ? jest jeszcze powtˇrzenie w drugiej cz??ci - dwa razy "ludzie" w jednej zwrotce. I ta "victoria" taka ma?o tolkienowska...

przepraszam, je?li ci? urazi?am. Nie chcia?am na pewno :D a co? podobnego mo?esz napisa? przy moim wierszu, tak w ramach rewan?u. :D

Reviewer: Tici (Podpis) · Date: 2006-08-31 21:04 · On: ...

Hmmm... Jakby tu zacz??... Mo?e od tego, ?e gdy zobaczy?am ten tekst na innej stronie pomy?la?am, ?e mˇg?by si? znale?? i tutaj., w bardziej tematycznie odpowiadaj?cym mu miejscu.
Co do tre?ci - ?adne i proste. Kto? mo?e mia?by uwagi co do rymˇw, ale ja... no cˇ?, analiza budowy wierszy nie jest moj? mocn? stron?. Musz? tylko zauwa?y?, ?e przyda?oby si? doda? zgubiony ogonek w "?" w drugim wersie i ?e ostatnia zwrotka jest troch? niezwi?zana tematycznie z ca?o?ci? - w ko?cu ten wiersz mˇwi o Je?d?cach Rohanu, a nie o Gondorczykach oczekuj?cych powrotu krˇla.

Odpowied? autora(autorˇw): No tak. Poprawi?am. Niestety nie zauwa?y?am tego. Zdarza mi si? to nader cz?sto.

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.