fanfiki tolkienowskie
Reviewer: Filigranka (Podpis) · Date: 2014-03-10 01:08 · On: Rozdzia?? 1

Wcale nie wiem, czy tym tekstem musia?? byÄ? akurat Silmarillion, kt??ry wprowadza jakie?? poziomy meta i wszystko komplikuje. W sumie rzecz mia??aby taki sam wyd??wiÄ?k, gdyby po prostu czytali opowie??ci o sobie ze-??wiata; nadal by??aby melancholijna, smutna, ale nie rozpaczliwa.

Przet??umaczone ??adnie, z wdziÄ?kiem, jak zawsze. Aczkolwiek zapis dialog??w jest nadal na wp???? angielski.

Reviewer: NAmarie (Podpis) · Date: 2008-05-10 23:35 · On: Rozdzia?? 1

mro?ona herbatka u Mandosa - takie skojarzenie :D A bardzo wzruszaj?ce zako?czenie. "Ju? je znalaz?e?"...

Reviewer: Pelle (Podpis) · Date: 2006-02-22 00:34 · On: Rozdzia?? 1

Szkoda, ?e to takie krótkie... Bardzo nietypowa miniaturka, ale ?adnie napisana i przet?umaczona. I to zaczytane wydanie "Silmarillionu", mm...

Reviewer: Nifrodel (Podpis) · Date: 2006-02-02 14:55 · On: Rozdzia?? 1

hm... trudno co? o tym powiedzie?, bo jest bardzo krótkie.
My?l?, ?e reakcja Maedhrosa na temat Silmarillionu nie by?aby tak spokojna ;) :P

Reviewer: Tici (Podpis) · Date: 2006-01-28 22:19 · On: Rozdzia?? 1

Dziwne. Bardzo dziwne. Dwaj synowie Feanora w letnim ogrodzie. Mro?ona herbata i zaczytana ksi??ka o znajomym tytule...
Ale... ?api?ce za serce.

Musisz zaloguj siÄ? (zarejestruj siÄ?) by skomentować.