fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Pie???? Maglora
Reviewer: NAmarie (Podpis) · Date: 2010-01-31 01:58 · On: Rozdzia?? 1

Przepi─?kny, delikatny tekst, jeden z moich najulubie??szych. Nie tylko ze wzgl─?du na wspania??y portret minstrela. Budzi obrazy, zapachy, d??wi─?ki w my??lach i uk??ucie w sercu, niewa??ne, kt??ry raz jest czytany. S??ysz─? g??os Maglora w ciszy, widz─? prawie nieruchome p??omienie, ciemn─? sal─? i milcz─?cych ch??opc??w, biedronk─?, trawy i dzwonek... Rozmowy braci s─? naturalne, lekkie jak zwykle dialogi mi─?dzy rodze??stwem, ale przy tym bardzo elfie - zachowana r??wnowaga, kt??r─? cz─?sto trudno uchwyci─?. Ostatniego akapitu nie umiem skomentowa─?, brakuje s????w do opisu. Budzi niepok??j, ale zostawia dziwne ciep??o w sercu; kilka zda??, kt??re chcia??oby si─? czyta─? kolejny raz i kolejny, i kolejny, a potem zacz─?─? zn??w od pocz─?tku...

Reviewer: Miriel (Podpis) · Date: 2006-01-31 12:22 · On: Rozdzia?? 1

Przepi?kne. Poruszaj?ce. Maglor w roli ojca, zwyk?e pytania dzieci... Kontrast pomi?dzy rozmow? Maglora z dzie?mi i z bratem. Tyle uczu?...

Reviewer: Nifrodel (Podpis) · Date: 2006-01-03 22:59 · On: Rozdzia?? 1

Mel - ?liczne opowiadanie :) Ciekawa stylizacja j?zykowa - na pocz?tku mia?am dziwne wra?enie, ale nie takie, ze przeszkadza, szybko si? przyzwyczai?am i wciagne?am :)) Podoba mi si? Twoje spojrzenie na osobowo?ci dwˇch braci (cho? ja osobi?cie nie uwa?am Maedhrosa za a? tak gwa?townego ;) ) ale licentia poetica :D i bardzo mi si? podoba zako?czenie :)

Reviewer: Eriu Cunninghan (Podpis) · Date: 2006-01-03 18:39 · On: Rozdzia?? 1

Przepi?kne opowiadanie. Bardzo przypad?y mi do gustu dialogi. Narracja tak?e robi du?e wra?enie. Bardzo przyjemnie si? czyta zarˇwno to opowiadanie, jak i pozosta?e dwa (Zima i Wiosna). Najbardziej podoba mi si? ostatni akapit...pora?aj?ca moc wspomnie?. Ocena:10. Opowiadanie l?duje w "ulubionych" :)
Pozdrawiam,
Eriu

Reviewer: Elring (Podpis) · Date: 2006-01-03 15:36 · On: Rozdzia?? 1

Kilka uwag: 1) interpunkcja szwankuje, zw?aszcza na ko?cu zda?; 2) troch? literˇwek; 3) czemu zaimki drugiej osoby w dialogach pisane s? wielk? liter?? [wiem, ?e to drobiazgi, ale...]

Odpowied? autora(autorˇw): Ju? poprawione. Redagowa?am wszystko trzy razy (jeszcze i m?? przegl?da?) ale od czasu awarii i nowego zainstalowania programˇw, Microcoft Word (2003, zreszt?) robi mi czasem dziwne numery. Wida? nie zapisa? wszystkich poprawek, a ja , w b?ogim przekonaniu, ?e wszystko jest ok., wys?a?am teksty, ju? nie sprawdzaj?c. Dzi?ki za uwagi (nie s? to drobiazgi, bynajmniej)!

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.