fanfiki tolkienowskie
Reviewer: Miriel (Podpis) · Date: 2008-02-11 12:42 · On: Rozdzia?? 1

Wspania?e opowiadanie! Powtórze to, co napisa?a Nifrodel - Tici, jeste? wielka! Opowiadanie bardzo wci?ga, trzyma w napi?ciu, przestrasza, i rozbawia jednocze?nie. Klimat mgielny, wspania?y. Czyta?am je w autobusie, gdy wieczorem wraca?am do swojego miasta. Nastrój grozy narasta, mg?a g?stnieje, a oni bieeegn?, ruiny woko?o, a tu szcz?k ?elaza na bruku, a oni biegn?! - coraz bardziej przera?eni, zdeterminowani, nie wiedz?c, kto lub co na nich poluje, i nagle... Autobus si? zatrzyma?, okaza?o si?, ?e ju? mam wychodzi?! A tu jeszcze dwie kartki zosta?y! Oni biegn?! Co? ju? s?ycha? tak?e przed nimi we mgle! Zaraz co? ich dopadnie! Wysiadam z kartkami w r?ku, autobus odje?d?a, a tu... mg?a ;-) ups... i ciemno ;-D

Polecia?am p?dem do domu do rodziców, nie ogl?daj?c si? za siebie i zbyt uwa?nie nie wpatruj?c w kszta?ty majacz?ce we mgle. W domu, usiad?am na schodkach przy kominku i zakaza?am sobie przeszkadza?, dopóki nie doko?cz? czyta? :-) Ocena 10.

Reviewer: Nifrodel (Podpis) · Date: 2006-01-17 20:02 · On: Rozdzia?? 1

Ach, jak ja lubi? opowiadania Tici :D Uwielbiam i ju? :D :D Te wszystkie opisy i porównania, które wprowadzaj? i podkre?laj? nastrój to miód ma moj? tolkienowsk? dusz? ;) :DDD"Przyzwyczaili si? ju? dawno do towarzysz?cego im m?odszego ch?opca i jego "nastrojów", w czym znacz?c? rol? odegra?y twarde pi??ci jego starszego brata, który ju? niejednokrotnie dowiód?, ?e dokuczanie mniejszemu od siebie nie jest najlepszym pomys?em." Tio mnie rozbawi?o :DD ha ha :D (fajnie mie? takiego brata, ech ;) )

A reszta ju? zupe?nie bez zarzutu, co wi?cej, znów wci?ga jak diabli :D :D Detale (jak spuszczone wodze) tylko dodaj? smaczku, ma?y Faramirek i Mithrandir- rewelacja :D Nio i te wszystkie odg?osy, pasjonuj?co opisane zmagania z mg??, b??dzeniem i 1000 domys?ów :D Tici, jeste? Wielka :D Wiem, ze si? powtarzam :D Ale si? inaczej nie da :D Daje 10 :D i leci do ulubionych :D

Musisz zaloguj siÄ? (zarejestruj siÄ?) by skomentować.