fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Powinno??─?
Reviewer: die Otter (Podpis) · Date: 2011-01-18 21:48 · On: Rozdzia?? 1

Prawdopodobnie jako jedna z niewielu os??b naprawd─? czuj─? sympati─? do Denethora. Szczeg??lnie kiedy zobaczy??am to, co zrobiono z niego w filmie, tym bardziej stara??am si─? zrozumie─? tego bohatera. Tobie uda??o si─? to doskonale, co bardzo mnie cieszy. Czuj─? si─? niemal jakby ocalony zosta?? honor kogo?? mi bliskiego. Kupuj─? Twojego Denethora w ca??o??ci i naprawd─? gratuluj─? Ci tego tekstu.

Odpowied?? Autora:Dzi─?kuj─?. Denethor jest dla mnie jedn─? z tych postaci Legendarium, kt??rym trzeba przyjrze─? si─? bli??ej, niejako wyj??─? poza pierwsze wra??enie.:

Reviewer: Ariana (Podpis) · Date: 2011-01-14 20:49 · On: Rozdzia?? 1

Kr??tko, dosadnie. Napisa??a?? tak, ??e tekst wbija w fotel nacechowaniem emocjami i prawdziwo??ci─?. Nigdy dok??adniej nie przygl─?da??am si─? Denethorowi, bo po prostu mnie nie interesowa??. Ot, by??, widzia??am obiektywnie patrz─?c z??o??on─? posta─?, ale subiektywnie nie zwraca??am na niego uwagi. Ty w tak kr??tkim tek??cie pokaza??a?? Denethora w momencie, gdy rozumie, co zrobi?? z nim Nieprzyjaciel, jak bardzo go zmieni??. Pokazujesz Denethora, kt??ry si─? os─?dza i skazuje. To jest przera??liwie smutne i jednocze??nie przera??liwie prawdziwe. I to mi sie w??a??nie w tym tek??cie najbardziej podoba. A dodatkowo bior─?c pod uwag─? to, co si─? ostatnio sta??o, jeszcze bardziej sk??ania mnie do my??lenia o powodach samob??jstwa.

Gratuluj─? ??wietnego tekstu :)
Ariana

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.