fanfiki tolkienowskie
Reviewer: Tici (Podpis) · Date: 2010-06-26 20:17 · On: Rozdzia?? 1

Dawno w BMT nie pojawi?? si─? tak dobry do przeczytania tekst. Nelyo mo??e twierdzi─?, ??e nie jest wprawny w s??owach, ale ta opowie??─? jest barwna i plastyczna, doskonale oddaj─?ca obco??─? ??r??dziemia wobec przybyszy z Amanu. Obco??─? krainy i obco??─? jej mieszka??c??w. To milczenie lasu, przez kt??re nikt nie mo??e si─? przebi─? - ani sok????, ani pochodz─?ca przecie?? ze ??r??dziemia Laiwende.
W og??le to Sindarowie z tej historii kojarz─? mi si─? z Indianami P????nocnej Ameryki, rz─?dzeni przez Rad─?, wyr????niaj─?cy najwybitniejszego z my??liwych, uznaj─?cy kalectwo i ??mier─? jako co??, co ci─???ko znie??─?, ale te?? jest rzecz─? nieuchronn─? w??r??d niebezpiecze??stw. Nic wi─?c dziwnego, ??e s─? nieufni wobec obcych uwa??anych za rozpieszczonych paniczyk??w z krainy mlekiem i miodem p??yn─?cej. A jednak Maedhros przekonuje ich w ko??cu do siebie, choc przyznam, ??e atak ork??w wydatnie mu w tym pom??g??, niemal??e jak deus ex machina . Ciekawe, jak poradzi??by sobie Nelyo, gdyby tych ork??w nie by??o? Ani ataku niszcz─?cego osad─?? Jakby wtedy u??o??y??y si─? relacje pomi─?dzy Sindarami a Noldorami...
Weny tradycyjnie wi─?c na koniec ??ycz─?. I sugeruj─?, by do Biblioteki trafi??y jeszcze osiedle??cze wspominki pozosta??ych braci...

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.