fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Narada
Reviewer: Tici (Podpis) · Date: 2010-01-09 20:08 · On: Rozdzia?? 1

C???? mog─? powiedzie─?? Chyba to, ??e warto by??o przeczyta─? takie do??─? nietypowe podej??cie do s??ynnej Narady w Rivendell. Bracia bli??niacy, synowie Elronda, obserwuj─?cy ca??o??─? spotkania, od kt??rego b─?dzie zale??e─? los ??r??dziemia. W pewnym sensie, poniewa?? to jest filmowa wersja Narady, spostrze??enia braci s─? spostrze??eniami nas, widz??w - jak wygl─?da i zachowuje si─? Frodo, Gandalf czy Gimli. Ale tutaj jest opowie??─? rozszerzona o elementy, jakie mog─? pochodzi─? tylko z ksi─???ki - to, ??e spotkali wcze??niej Legolasa, ??e Aragorn jest dla nich tak??e Estelem - m??odszym bratem, kt??rego chc─? chroni─? czy wspom??c. A to dodaje obrazowi g??─?bi. Braciom przypad??a, z woli ojca, rola obserwator??w i wywi─?zuj─? si─? z niej znakomicie.
A ca??o??─? zgrabnie opisana.
A tak na sam koniec i przy okazji - marzy mi si─?, ??e kiedy?? kto?? opisze ksi─???kow─? Narad─?...

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.