fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Korow??d
Reviewer: Niuchaczaus (Podpis) · Date: 2010-06-13 12:33 · On: Rozdzia?? 1

Niesamowity, dziwny, bardzo impresjonistyczny tekst. Pozornie lekki, a ostry, jednocze??nie ciep??y i gro??ny, niepokoj─?cy. Elfi. Jeden z nielicznych, kt??re bardzo, bardzo skutecznie wbijaj─? w pami─?─? w??a??ciwy obraz Legolasa. Elfia blisko??─? ze ??wiatem, z ka??dym jego elementem, odbieranie go ka??dym zmys??em, i elfia obco??─? wobec ludzi. Rado??─?, ten "z??oty py??", i smutek, i niezrozumia??a do ko??ca t─?sknota. Poczucie, ??e chocia?? elfowie maj─? niesko??czenie wiele czasu na naprawianie b??─?d??w, musz─? podejmowa─? decyzje. Te nieodwo??alne i na wieczno??─?. Tutaj jest fabu??a, nie w samym tek??cie, a jakby za nim. Mo??e tak w??a??nie wygl─?daj─? gwa??towne wydarzenia, up??yw czasu i zmiany, kiedy postrzega je elf. Mo??e.
Opis snu -niesnu jest przepi─?kny. A te s??owa:
"(Co noc szybujesz na skrzyd??ach mew, a potem d??ugo, d??ugo spadasz na rozgrzany, bia??y piasek.) "

d??ugo za mn─? chodzi??y po przeczytaniu tekstu. Mo??e ze wzgl─?du na jednego z Feanarion??w, a mo??e z jakiego?? innego powodu.
Na pewno jeszcze wr??c─?, ??eby si─? w ten tekst zag??─?bi─?, ws??ucha─?, zrozumie─?. Jest tego wart.

Pisz dalej, prosz─?.

Reviewer: Tina Latawiec (Podpis) · Date: 2009-10-20 20:44 · On: Rozdzia?? 1

Chyba nie my?la?a?, ?e pozostawi? twˇj tekst bez komentarza, moja droga? Jak zwykle nic konstruktywnego powiedzie? nie b?d? w stanie, ale cokolwiek napisa? musz?.
Wiesz, ?e to nie jest wed?ug mnie najlepsze spo?rˇd twoich opowiada?. Po prostu temat, ktˇry wybra?a? jako? do mnie nie trafia. Nie potrafi? tego poczu?, przej?? si? tym. Ale je?li chodzi o wykonanie, jestem zachwycona. Mˇwi?am ci ju?, ?e uwielbiam twˇj styl, prawda? Cudownie piszesz. Tak wyraziste opisy, tak ujmuj?cy nastrˇj, ?e a? si? chce czyta? wi?cej i wi?cej. Twoje utwory czyta?abym z przyjemno?ci?, nawet gdyby by?y zupe?nie bez fabu?y. Tak wi?c je?li chodzi o wykonanie, nie mam ?adnych zarzutˇw. Mo?e jedynie to, ?e nadal nie zdo?a?am wyduma?, czemu umie?ci?a? niektˇre fragmenty w nawiasach. Moim zdaniem normalnie by?oby rˇwnie dobrze.
Podsumowuj?c - bardzo dobry tekst, cho? musz? przyzna? szczerze, ?e spodziewa?am si? po tobie lepszego pomys?u. Lecz i tak gratuluj?.

T.L.

PS: I za cˇ? ta dedykacja dla mnie?

Odpowied? Autora::

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.