fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Kwiat Morgulu
Reviewer: Niuchaczaus (Podpis) · Date: 2010-08-20 18:08 · On: Prolog

I zamy??lenie tylko jest, a ??ez
nie b─?dzie, nim si─? nie odnowi
w ruinach kwiat, a w ciele cz??owiek
i pod stopami ??niegu chrz─?st.

(Baczy??ski - "Wieczory")

Chcia??abym napisa─? wi─?cej, ale nie umiem. My??l─?, ??e ten fragment na razie wystarczy za komentarz.

Reviewer: Tici (Podpis) · Date: 2010-01-12 22:21 · On: Przez bram─? tajemnic

S─? takie fanfiki, kt??re, jakby to wyrazi─?, stanowi─? klas─? sam─? w sobie. I s─? tacy autorzy. Obdarzeni niezwyk??ym wyczuciem co do ??r??dziemia. Za?? ja, jako Bibliotekarz, mog─? si─? tylko cieszy─?, gdy jeden z nich pojawia si─? tutaj i zamieszcza sw??j tekst. A jeszcze bardziej ciesz─? si─?, gdy ten tekst otrzymuje kontynuacj─? i opowie??─? snuje si─? dalej.
Weny zatem ??ycz─?! I dzi─?kuj─?, ??e si─? zdecydowa??a?? zamie??ci─? w Bibliotece ten rozdzia??.

Odpowied?? Autora::

Reviewer: Ariana (Podpis) · Date: 2010-01-12 22:08 · On: Przez bram─? tajemnic

Ju?? koniec? Zair, twoje opoiwadanie jest niesamowicie wci─?gaj─?ce. Wprowadzi??a?? w─?tek Czarnoksi─???nika, co przyznam, ??e na pocz─?tku wyda??o mi si─? baaardzo, bardzo dziwne. A potem wci─?gn─???am si─? i z??era mnie obecnie ciekawo??─?, co b─?dzie dalej. Co takiego g????wna bohaterka i Ankaon odkryj─? w dawnej siedzibie Czarnoksi─???nika? W??a??nie... Jak ma na imi─? g????wna bohaterka?
To, co chyba najbardziej mi si─? podoba, to podej??cie do ??r??dziemia z perspektywy badacza, archeologa. Niejako ka??dy z nas, kto zaczyna wg??─?bia─? si─? w ??wiat Tolkiena, jest takim badaczem. Zw??aszcza, jak potrzebuje wyszuka─? drobiazgi niezb─?dne do fanfika. I Ty w swoim tek??cie malujesz nam obraz ??r??dziemia troch─? z naukowego punktu widzenia, jednocze??nie przeplataj─?c to z tajemnic─?, kt??ra pobudza wyobra??ni─?.
Co z ci─?giem dalszym? Co kryje si─? na ko??cu tych schod??w? To okrutne, ??eby tak urywa─? w po??owie.
Czekam z niecierpliwo??ci─? na ci─?g dalszy
Ariana

Odpowied?? Autora::

Reviewer: Nifrodel (Podpis) · Date: 2008-06-14 13:33 · On: Prolog

Bardzo smutne opowiadanie, osobiste i przejmuj?ce...I naprawd? przejmuje bˇlem...Chyba dlatego wol? wiersz...ktˇry jest kwintesencj? opowiadania ale bez szczegˇ?ˇw, tylko wspomnieniem emocji...Smutkiem ale pi?knym smutkiem, podczas gdy dos?owno?? opowiadania oplata smutkiem bolesnym...

Reviewer: fal (Podpis) · Date: 2008-05-30 14:20 · On: Prolog

Niezmiennie nie umiem dobra? s?ˇw, ?eby opisa? wra?enia. Najpro?ciej by?o mi je "ukry?" w wersach, wi?c... jak wiesz... moim komentarzem pozostaje wiersz, ktˇry powsta? po pierwszej lekturze Prologu KM :) i wszystko dobre, co dzia?o si? pˇ?niej :)
Hannon Le!

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.