fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Tryptyk o Hurinie
Reviewer: NAmarie (Podpis) · Date: 2008-05-29 22:14 · On: Nirnaeth Arnoediad

Tysi?c i jeszcze trzydziestokro? trzystu.... Inspiracja dla mojego braciszka. Ca?y wieczór wymy?la? inne liczebniki w tym stylu. A ca?o?? wiersza jest bardzo fajna, zgrabna, dobrze dobrane rymy i rytm niemal bez pomy?ek. Oby tak dalej. ;D

Reviewer: Elring (Podpis) · Date: 2008-04-08 21:03 · On: Nirnaeth Arnoediad

Bardzo zgrabny utwór :-) Najbardziej podoba mi si? przedostatnia zwrotka, niezwykle przypad? mi te? do gustu czwarty wers pierwszej zwrotki. Bardzo udatnie wpasowa?e? ten liczebnik w rytm wiersza. Niestety, zakrad? si? tak?e b??d gramatyczny - "sprzed laty". Poprawne jest tylko "sprzed lat", licentia poetica na nic si? tu nie zda :-) Proponuj? np. co? w ten dese?:

"W Hurina sercu rado?? go?ci ?ywa:

Oto druh, z którym rozsta? si? przed laty!"

Mo?e nie najpi?kniej, ale przynajmniej gramatycznie ;-)

Odpowied? autora(autorów): Przedostatnia zwrotka ca?ego wiersza, czy pierwszej cz??ci?
Co do tego liczebnika - martwi?em si? troch?, czy jednak nie przesadzi?em. Ale, skoro si? podoba, to chyba znaczy, ?e nie ;-).
Za to "przed laty" wielkie dzi?ki - sam w ?yciu bym nie zauwa?y? tego b??du. Pomy?l? nad popraw? i zmieni?.
Ogólnie dzi?ki za wysok? ocen? i konstruktywn? krytyk?. :-)


Chodzi?o mi o przedostatni? zwrotk? pierwszej cz??ci, bo dopiero po napisaniu komentarza przeczyta?am drug? i trzeci? :-P

Do drugiej mam nast?puj?ce uwagi:

"Niebo zabarwi? kolor ciemno-siny"
Powinno by? ciemnosiny, bez dywizu.

"Ca?e rzesze duszy."
Dope?niacz liczby mnogiej od "dusza" to "dusz", ale ostatecznie mo?na przymkn?? na to oko :-)

"Odmienne czeka? b?d? wiek wieka"
W tym wersie brakuje jednej sylaby - mo?e doda? jaki? jednosylabowy wyraz, np. "tu": "Odmienne czeka? tu b?d? wiek wieka"... Nie u?y?abym te? wyra?enia "wiek wieka", ale nie mam pomys?u, jak to przerobi?...

W trzeciej cz??ci:

"Silniejsza od k?amstw w tej pi?knej postaci."
Zmieni?abym szyk na "Od k?amstw silniejsza w tej pi?knej postaci", bo w tej chwili akcenty roz?o?one s? niew?a?ciwie (akcent pada na przyimek "od").

Ale poza tym bardzo mi si? podoba Twój Tryptyk :-)

Odpowied? autora(autorów): Takie w?a?nie mia?em podejrzenie, dlatego si? spyta?em ;-) (BTW ta zwrotka zosta?a w pewnym etapie odrzucona razem z wieloma innymi, ale potem, stwierdziwszy, ?e jest z niez?a, da?em j? z powrotem). "Ciemnosiny" - racja, nawet przypomina mi si?, jak mia?em to na polskim. "Duszy" - a? dziwne, ?e tego nie zauwa?y?em. Ale za przymkni?cie oka b?d? wdzi?czny, bo z ca?ej zwrotki jestem zadowolony i nie chcia?bym ju? zmienia?. ;-) "Wiek wieka" - dodanie "tu" nie wchodzi w gr?. Bo trzy wersy w tej zwrotce mówi? o losach dusz trzech ras: ludzi, krasnoludów i elfów. "Odmienne czeka? b?d? wiek wieka" odnosi si? do krasnoludów, które po ?mierci b?d? czeka? w Pa?acach Mandosa, by odbudowa? Ard? po Ostatniej Bitwie i zosta? w??czonymi mi?dzy Dzieci Eru (wybra?em t? wersj?, bo uzna?em j? za ciekawsz? od tej, w której obróc? si? w kamie?). Trzeba si? du?o domy?la?, a i tak wiele osób nie b?dzie wiedzie?, o co mi chodzi?o, ale có?... Taki urok wiersza. ;-) A tak nawiasem mówi?c, to kiedy zwróci?a? mi uwag? na "sprzed laty", i kiedy domy?la?em si?, ?e przeczyta?a? jedynie pierwsz? cz???, tak w?a?nie czu?em, ?e to "wiek wieka" te? nie b?dzie Ci pasowa?. ;-) (hm... a czy "b?d? przez wiek wieka" b?dzie dobrze? bo, jak ju? pisa?em, "tu" nie wchodzi w gr?.) Co do akcentu na "od" - sam to nawet widzia?em, tylko nie jestem pewien, czy, kiedy zamieni? kolejno?? na "Lecz w sercu wi??nia si?a drzemie wielka, Od k?amstw silniejsza w tej pi?knej postaci" nie b?dzie si? mia?o wra?enia, ?e "w tej pi?knej postaci" odnosi si? do si?y, nie do k?amstw.

Musisz zaloguj siÄ? (zarejestruj siÄ?) by skomentować.