fanfiki tolkienowskie
Reviewer: fal (Podpis) · Date: 2008-05-18 21:57 · On: Rozdzia?? 1

Po lekturze mam wra?enie, ?e mia?am okazj? (a mo?e raczej zaszczyt) uczestniczy? w po?egnaniu kogo?, kto z Numenoru odp?ywa do jakiej? nowej przystani w ?rˇdziemiu - by? mo?e na d?ugie, d?ugie lata. Dlaczego z Numenoru? Chyba ta do?? szeroka wiedza na temat Valarˇw, przebijaj?ca przez wersy, nakre?li?a w wyobra?ni osoby kojarz?ce si? raczej z "elit?"...


Odpowied? autora(autorˇw): By? mo?e :-) Pisa?em to raczej z my?l? o Elfach, jakiej? niebezpiecznej wyprawie, przed ktˇr? ?ona ?egna m??a lub brat brata - mo?e tak mˇwi? Orodreth do Finroda, kiedy ten wyrusza? z Berenem? A mo?e Meliana, kiedy dowiedzia?a si? o ucieczce Luthien z domu na drzewie? Ale, oczywi?cie, mo?e to te? by? po?egnanie Numenorejczyka, mo?e Amandila?

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.