fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Czeka??am
Reviewer: Miriel (Podpis) · Date: 2008-02-08 13:51 · On: Rozdzia?? 1

Opowiadanie mi si? podoba. Bo opisuje uczucia kobiety bardzo szczerze, te wszystkie targaj?ce jej sercem sprzeczne emocje: z?o??, rozczarowanie, nadzieja, bˇl roz??ki, ?al, po??danie, gniew, mi?o??, l?k, t?sknota... To wszystko miesza si? ze sob? tak, jak tylko to mo?liwe w udr?czonej kobiecej duszy. Smutne to opowiadanie. I ko?czy si? jako? zbyt nagle. Troch?, jakby tekst by? urwany. I przysz?o mi do g?owy, paradoksalnie, ?e gdyby Aldarion zgin??, by?by to kres udr?ki dla Erendis. Trudno jest znale?? spokˇj i szcz??cie, je?li wisi si? jak nad przepa?ci? pomi?dzy dum? a mi?o?ci?, pomi?dzy pragnieniem zachowania godno?ci a szlochem b?agania o mi?o??.
A poza tym, troch? literˇwek przyda?oby si? poprawi?.

Reviewer: Seregon (Podpis) · Date: 2008-02-04 17:27 · On: Rozdzia?? 1

Mistrzowski ff! :) Da?abym 100/10, ale niestety si? nie da. :) Twˇrz dalej!

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.