fanfiki tolkienowskie
Reviewer: fal (Podpis) · Date: 2008-05-18 21:45 · On: Rozdzia?? 1

Rytm porywa na tyle, ?e z ostatnim wersem - z chwil? pok?onu Ainurów, zapada jakby nag?a cisza... - efekt niesamowity, bo dzi?ki niemu ?a?uj?, ?e w podobnym tonie nie mog? nacieszy? oczu, a w wyobra?ni tak?e uszu, pie?ni? chwal?c? wizj? Ardy.

Nie udaj?, ?e si? znam na poezji, pie?niach a tym bardziej inwokacjach... wi?c zapewne komentarz brzmi p?ytko szczególnie ostatnie jego zdanie ale... osobi?cie Twój utwór po prostu mi si? podoba.

Odpowied? autora(autorów): Ciesz? si?, ?e ci si? spodoba?o. Taki rytm "homerycki" jest mi szczególnie bliski, ma w sobie pewne dostoje?stwo, odpowiadaj?ce tutaj tematowi. By? mo?e kiedy? si? zdob?d? na napisanie dalszego ci?gu, o Muzyce samej w sobie, i o Wizji...

Reviewer: Nifrodel (Podpis) · Date: 2008-02-06 11:17 · On: Rozdzia?? 1

Drogi Lomendilu :)) Przyznaj?, ze brak rymów czasami skutecznie zniech?ca mnie do wierszy, ale Twój jest bogaty w obrazy, co ogromnie lubi? i ma swoj? melodi?, która kojarzy mi si? z barwnymi pie?niami g?oszonymi na zamkach ?redniowiecznych przez utalentownych minstreli :)))

Odpowied? autora(autorów): Bardzo dzi?kuj? :-) a próbowa?a? czyta? "metrycznie", tzn. z rytmem: OpiewAjmy wielkiEgo // Eru IluvatAra [wielkie litery = przycisk] :-)

Musisz zaloguj siÄ? (zarejestruj siÄ?) by skomentować.