fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Wizyta
Reviewer: Ariana (Podpis) · Date: 2009-11-18 18:22 · On: Rozdzia?? 1

Tici, ju?? drugi raz czytam to opowiadanie. W sam raz mi si─? trafi??o na dzisiejsze popo??udnie i popraw─? humoru. Jest takie ciep??e i sympatyczne. M??wi??am ci ju??, ??e z wszystkich postaci, kt??re przewijaj─? si─? przez twoje opowie??ci, Elar─? lubi─? najbardziej za jej trze??we podej??cie do ??ycia. I za opiek─? i stosunek do ch??opc??w.
Co do Ileany, to rozbawi??a mnie swoim zachowaniem, ale nadal nie mog─? si─? oprze─? wra??eniu, ??e ona jest nieco zbyt przerysowana a jej wypowiedzi brzmi─? momentami zbyt... teatralnie. Nie zmienia to jednak faktu, ??e ca??e opowiadanie czyta??am z przyjemno??ci─? na popraw─? humoru. I nadal czekam na Selah :)
Ariana

Odpowied?? Autora:: Dzi─?kuj─?. Ciesz─? si─?, ??e ci to poprawi??o humor . A Ileana mia??a by─? w??a??nie taka - przerysowana, teatralna w zachowaniu i s??owach. Wynika??o to z jej nader wysokiego mniemania o sobie i o ??yciowej roli, jak─? pe??ni. Ona zachowywa??a si─? tak, jak uwa??a??a, ??e powinna si─? zachowywa─? ??ona ksi─?cia Dol Amroth w wizycie u Namiestnika Gondoru. By??a w tym teatralna, ale nie zdawa??a sobie sprawy z w??asnej ??mieszno??ci.

Reviewer: Aredhel (Podpis) · Date: 2007-02-15 15:13 · On: Rozdzia?? 1

?wietne opowiadanie, naprawd?, gdy czytam Twoje prace nie mog? si? od nich oderwa? do czasu a? nie sko?cz? :) Gratuluje!

Odpowied? autora(autorˇw): dziekuj? :)

Reviewer: Nifrodel (Podpis) · Date: 2007-02-13 09:20 · On: Rozdzia?? 1

Ach Tici :))))) Eru, jak Ty wspaniale potrafisz poprowadzi? historie :)) A? si? czuje, ze si? jest w ?rodku i czyta wr?cz jednym tchem chichocz?c przy dialogach :D REWELACJA - jak zawsze :))) Uwielbiam Twoje opowiadania, chcia?abym, ?eby kiedy? powsta?a z nich ksi??ka o dzieci?stwie Boromira i Faramira :))

Odpowied? autora(autorˇw): Dzi?kuj? :) Nie wiem, czy ksi??ka mog?aby z tego powsta?, mam wci?? wra?enie, ?e jest tego za ma?o...

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.