fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Nocleg
Reviewer: Miriel (Podpis) · Date: 2008-02-07 16:00 · On: Chapter 1

Coraz bardziej podoba mi si? ten Faramir w pierwszej osobie :-) Jest dla mnie tak jak trzeba faramirowaty i przekonuj?cy, i w?a?nie taki zamy?lony, ale jednocze?nie niebujaj?cy nie wiadomo gdzie w ob?okach, ale odpowiedzialny za swˇj oddzia?, patrol, za ludzi. Podoba mi si?, ?e to opowiadanie z jednej strony jest bardzo realne, ?e dowˇdca jest dowˇdc? i podejmuje decyzje nie z sufitu, a na podstawie realiˇw, to sprawia, ?e opowiadanie jest wiarygodne. A z drugiej strony ma w sobie element magii, tajemniczo?ci, taki, ?e gdy czytam, ?e Faramirowi podeszo serce do gard?a, to czuj? rzeczywi?cie, jak w?oski je?? mi si? ze wspˇ?odczuwanego strachu na karku :-)
Bardzo mi si? podoba?o. Tylko czy czego? nie brakuje w jednym z ko?cowych zda?? Brzmi ono: "Doko?czyli?my patrolu". Doko?czyli?my patrol, czy nie doko?czyli?my patrolu? ;-)

Odpowied? autora(autorˇw): Masz racj?, powinno by? "Doko?czyli?my patrol" - ma?a literˇwka, jak? przegapi?am. Dzi?ki :)

Reviewer: Nifrodel (Podpis) · Date: 2005-12-20 23:09 · On: Chapter 1

Tici, ?wietny fanfik :) Masz dar pisania wci?gaj?cych opowie?ci :) Czyta?am z prawdziw? przyjemno?ci? i z rosn?c? ciekawo?ci?. Naprawd? super mi si? podoba jego nastrˇj i historia, jak? opowiada, jej niebanalne zako?czenie, zaraz go dodam do ulubionych :D Gratulacje :D

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.