fanfiki tolkienowskie
Tytuły - P
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Inne
 
 
Utwory
Palant?r - autor: Ominous

Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Konfrontacja Saurona z Aragornem za po??rednictwem palant?ra.
Kategorie: Inne
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Nazgul(e), Sauron
Gatunek: Akcja, Tajemnica/Groza
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (2264 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2009-01-07 (ostatnia modyfikacja: 2009-01-07)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Faramir przygl?da si? kwitn?cemu ogrodowi... Kilka s????w o wspomnieniach.
Kategorie: Gondor w IV Erze
Postacie: Faramir
Gatunek: Impresje, Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (263 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2010-06-04 (ostatnia modyfikacja: 2010-06-04)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: "Tam Maedhros z czasem wyzdrowia??, gdy?? gor?cy ogie?? jego ??ycia wci??? w nim p??on???, a jego si??a pochodzi??a jeszcze ze staro??ytnego ??wiata (...)" - J.R.R. Tolkien, "Silmarillion"
Kategorie: Mithrim
Postacie: Fingon, Maedhros, Maglor
Gatunek: Obyczajowe
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (11253 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-11-29 (ostatnia modyfikacja: 2008-11-29)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Rozwa??ania Finroda Felagunda nad losem ludzi i elf??w.
Kategorie: Beleriand i krainy s?siaduj?ce
Postacie: Finrod
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1062 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-10-04 (ostatnia modyfikacja: 2006-10-04)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Ch??opcy na ca??ym ??wiecie s? tacy sami. Wol? ??owi? ryby, ni?? ??l?cze? nad matematyk?, a noc poza domem jest dla nich wspania??? przygod?. Zw??aszcza, gdy jest to noc w "nawiedzanych" ruinach... Tyle tylko, ??e czasem duchy s? ich najmniejszym zmartwieniem. W ko??cu po co?? zbudowano Rammas Echor...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Boromir syn Denethora
Gatunek: Przygoda
Serie: Bracia
Rozdziały: 1 (10305 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-26 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-26)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Ostatnia pie???? Maglora
Kategorie: Krainy elf??w
Postacie: Maglor
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Wiersze
Rozdziały: 1 (150 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-10-10 (ostatnia modyfikacja: 2008-10-10)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 5]
Streszczenie: Obrazek z ??ycia Elrosa i Elronda w siedzibie Feanorid??w, po zniszczeniu przez tych??e Przystani u uj??cia Sirionu. Lato.
Kategorie: Beleriand i krainy s?siaduj?ce
Postacie: Elrond, Elros, Maedhros, Maglor
Gatunek: Impresje
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1193 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-01-02 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-03)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Na wzg??rzu Ezellohar, po ??mierci Drzew...
Kategorie: Aman
Postacie: Ainurowie
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (168 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-02-14 (ostatnia modyfikacja: 2008-02-14)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 1]
Streszczenie: Dwie pie??ni ??piewane przez krasnolud??w w Dawnych Dniach
Kategorie: Kr??lestwa krasnolud??w
Postacie: Brak
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (186 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-09-04 (ostatnia modyfikacja: 2007-10-12)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Tak powsta??y Dwa Drzewa Valinoru, a wok???? ich losu osnute s? wszystkie opowie??ci Dawnych Dni...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kategorie: Aman
Postacie: Ainurowie
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (520 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-10-11 (ostatnia modyfikacja: 2007-10-11)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: kilka wers??w pewnego Majara, kt??ry kocha?? Elfy
Kategorie: Krainy elf??w
Postacie: Majarowie
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (186 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-11-15 (ostatnia modyfikacja: 2007-11-15)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarhalf-star [Komentarzy - 1]
Streszczenie: Rozmy??lania o Dunedainach.
Kategorie: Inne
Postacie: Aragorn syn Arathorna, Dunedainowie
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1321 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-11 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-11)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Pierwsza przeja??d??ka na grzbiecie ros??ego wierzchowca ojca jest nie lada wydarzeniem dla ma??ego Rohirrima. Spokojny dzie?? w Edoras ko??czy si? jednak w chwili, gdy na scenie pojawia si? Smoczy J?zyk...
Kategorie: Rohan
Postacie: Grima, Rohirrimowie
Gatunek: Obyczajowe
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (2192 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2013-01-26 (ostatnia modyfikacja: 2013-01-26)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Zimowy poranek w Himring, czas obl???enia Angbandu. Kr??tkie spojrzenie na ??wiat jasnymi, szarymi oczami... [Narratorem jest Maedhros.]
Kategorie: Beleriand i krainy s?siaduj?ce
Postacie: Maedhros, Maglor
Gatunek: Dialog, Impresje, Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (858 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-22 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-22)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Wiesz o oddzia??ywaniu tekstu na mnie
Kategorie: Inne
Postacie: Brak
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (88 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2011-10-17 (ostatnia modyfikacja: 2011-10-17)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: "Kiedy zast?py Fingolfina dotar??y do Mithrimu, p??omienne S??o??ce wznios??o si? na Zachodzie. Fingolfin rozwin??? swe b???kitno-srebrne sztandary i kaza?? d?? w rogi, a kiedy szed??, kwiaty tryska??y spod jego st??p. Tak oto zako??czy??y si? Lata Gwiazd." - J.R.R. Tolkien, "Silmarillion"
Kategorie: Beleriand i krainy s?siaduj?ce
Postacie: Elfowie, Fingolfin
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Wiersze
Rozdziały: 1 (455 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2009-01-13 (ostatnia modyfikacja: 2009-01-13)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Spotkanie Grimy z Nazgulami na stepach Rohanu, inspirowane jedn? z wersji opowie??ci o poszukiwaniu Pier??cienia przez Czarnych Je??d??c??w z "Niedoko??czonych Opowie??ci".
Kategorie: Rohan
Postacie: Gandalf, Grima, Nazgul(e), Theoden
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (5238 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-01-26 (ostatnia modyfikacja: 2008-01-26)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Nerdanela wyznaje swoj? win?.
Kategorie: Aman
Postacie: Nerdanela
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (544 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-02-15 (ostatnia modyfikacja: 2007-02-16)Pocz?tek - autor: MumakiL

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 10]
Streszczenie: G??ry, nieprzemy??lana wyprawa; brzemienne w skutki spotkanie, kt??rego sens rozumie si? o wiele p????niej.
Kategorie: Inne
Postacie: Brak
Gatunek: Historia, Przygoda, Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (7187 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-11-19 (ostatnia modyfikacja: 2007-11-19)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Ostatnie chwile ??ycia pewnej ksi???niczki.
Kategorie: Beleriand i krainy s?siaduj?ce
Postacie: Brak
Gatunek: Tajemnica/Groza
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (982 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2010-03-09 (ostatnia modyfikacja: 2010-03-13)