fanfiki tolkienowskie
Tytuły - O
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Inne
 
 
Utwory
Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 1]
Streszczenie: Je??li Nimrodel by??a kobiet?, to kim by??a Kibil-n??la? Krasnoludzka legenda o ma????once Durina.
Kategorie: Kr??lestwa krasnolud??w
Postacie: Cirdan, Krasnoludowie
Gatunek: Romans
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1335 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2009-02-16 (ostatnia modyfikacja: 2009-02-17)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Przed bitw? pod Morannonem Aragorn wezwa?? Saurona, by si? stawi??. Ten jednak??e unikn??? konfrontacji, wysy??aj?c swojego s??ug?. A mo??e to wcale nie Rzecznik mia?? przemawia? w imieniu Saurona?
Kategorie: Inne
Postacie: Sauron
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (227 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-07-27 (ostatnia modyfikacja: 2008-07-27)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Na wz??r Homera - opowie??? o magii Meliany, z rodu boskiego Majar??w.
Kategorie: Doriath
Postacie: Meliana
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (366 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-08-22 (ostatnia modyfikacja: 2007-08-22)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: T??umaczenie, autor Illyria. Zabawa w chowanego. Po betowaniu.
Kategorie: Shire
Postacie: Frodo Baggins
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1117 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2012-06-26 (ostatnia modyfikacja: 2012-06-26)Ogie?? - autor: Alqualaure

Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Maedhros wspominaj?cy ??mier? swojego ojca wkr??tce przed opuszczeniem ??r??dziemia
Kategorie: Beleriand i krainy s?siaduj?ce
Postacie: Maedhros
Gatunek: Impresje
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1283 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-11-21 (ostatnia modyfikacja: 2008-11-21)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 1]
Streszczenie: "Ogie?? i l??d, m??j bracie, ty i ja."
Kategorie: Krainy P????nocy
Postacie: Feanor, Fingolfin
Gatunek: Impresje, Refleksja
Serie:
Rozdziały: 1 (641 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2009-02-24 (ostatnia modyfikacja: 2009-02-24)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 6]
Streszczenie: Rozwa??ania Celebrimbora, nad przesz??o??ci?, swymi losami i prac? kowala. :D
Kategorie: Eriador (opr??cz Shire), W ??r??dziemiu II Ery.
Postacie: Celebrimbor
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1573 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-01-23 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-23)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Ostatnie chwile wnuka Feanora i ostatnie jego my??li, po tej stronie Morza.
Kategorie: Eriador (opr??cz Shire), W ??r??dziemiu II Ery.
Postacie: Celebrimbor
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (845 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-04-21 (ostatnia modyfikacja: 2006-04-21)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 4]
Streszczenie: Rzecz o tym, jak Ogr??d t?skni??a do Sama.
Kategorie: Shire
Postacie: Sam Gamgee
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (470 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-07-22 (ostatnia modyfikacja: 2007-07-25)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: "Tam, na miejscu zwanym Logsar, w uj??ciu w?skiego fiordu Drengist, zgin???y w ogromnym, jaskrawym i straszliwym ogniu najpi?kniejsze statki, jakie kiedykolwiek p??ywa??y po morzach ??wiata..."
Kategorie: Krainy P????nocy, Aman
Postacie: Brak
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (97 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-05-15 (ostatnia modyfikacja: 2008-05-16)Opowie??? - autor: Melinir

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: O wykuciu przez Feanora pierwszego miecza i odej??ciu Nerdaneli.
Kategorie: Aman
Postacie: Feanor
Gatunek: Impresje
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (979 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-10-06 (ostatnia modyfikacja: 2006-10-15)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 1]
Streszczenie: Przyj?cie u Bilba Bagginsa oczami jednego z uczestnik??w.
Kategorie: Shire
Postacie: Brak
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (2941 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-01-07 (ostatnia modyfikacja: 2008-01-07)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Faramir jest cz??owiekiem, kt??ry lubi zwierz?ta. Pewnego dnia postanawia zaopiekowa? si?... or??em?
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Faramir
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3110 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-30 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-30)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Wie??ci o upadku Bia??ego Miasta z pewno??ci? szybko dotar??y do Manwego...
Kategorie: Gondolin
Postacie: Brak
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (412 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-05-17 (ostatnia modyfikacja: 2008-05-17)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Miniatura. Boromir, m??ody dow??dca. Lato, Osgiliath nad Anduin?.
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Boromir syn Denethora
Gatunek: Historia, Refleksja, Tajemnica/Groza
Serie: Bracia
Rozdziały: 1 (1177 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-10 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-10)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: "Ka??dy dosta?? kaptur i p??aszcz skrojony na miar? z lekkiego, ciep??ego jedwabiu, tkanego przez Galadhrim??w." - J.R.R. Tolkien, "W??adca Pier??cieni"
Kategorie: Lothl??rien
Postacie: Elfowie, Galadriela
Gatunek: Refleksja
Serie:
Rozdziały: 10 (6172 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2009-03-22 (ostatnia modyfikacja: 2009-03-22)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Menegroth zdobyto, wydawa??o si?, ??e synowie Feanora wreszcie odzyskaj? keljnot. Celegorm by?? najbli??ej celu, a jednak....
Kategorie: Doriath
Postacie: Celeborn, Dior
Gatunek: Akcja, Historia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1910 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2009-11-26 (ostatnia modyfikacja: 2010-01-05)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 1]
Streszczenie: Wojna Elf??w z Sauronem (1693-1701), dzieje pewnej odsieczy i powstania pewnej bardzo wa??nej siedziby. I kto?? wa??ny musi zgin?? i ginie. A reszta jest opowie??ci?.
Kategorie: W ??r??dziemiu II Ery.
Postacie: Elrond
Gatunek: Akcja, Historia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (16331 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-09-11 (ostatnia modyfikacja: 2006-09-11)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 1]
Streszczenie: F?riel, c??rka Ondohera, kr??la Gondoru. Ma????onka Arvedui, ostatniego z kr??l??w P????nocy. Ostatnia z dziedzic??w Anariona opowiada o sobie.
Kategorie: Gondor za panowania Kr??l??w
Postacie: Brak
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (21506 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-08-31 (ostatnia modyfikacja: 2008-08-31)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 1]
Streszczenie: Pie???? chwal?ca czyny Theodena podczas bitwy na polach Pellenoru.
Kategorie: Czas Wojny o Pier??cie??
Postacie: Eowina, Merry Brandybuck, Nazgul(e), Rohirrimowie, Theoden
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (756 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-01-26 (ostatnia modyfikacja: 2008-01-27)