fanfiki tolkienowskie
Finrod
 
 
Utwory
Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Walka Finroda Felagunda z Sauronem na pie??ni mocy.
Kategorie: Beleriand i krainy s?siaduj?ce
Postacie: Finrod, Sauron
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (113 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2010-12-16 (ostatnia modyfikacja: 2010-12-25)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: ...
Kategorie: Beleriand i krainy s?siaduj?ce
Postacie: Finrod
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (170 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2009-01-21 (ostatnia modyfikacja: 2009-01-21)Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Pierwsze z ludzkich plemion w??a??nie przeprawi??o si? na tereny wschodniego Beleriandu. Zupe??nie niespodzianie kto?? ich odwiedzi?? pewnej nocy.
Kategorie: Ossiriand
Postacie: Beor, Finrod
Gatunek: Historia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1275 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2011-08-03 (ostatnia modyfikacja: 2011-08-16)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Rozwa??ania Finroda Felagunda nad losem ludzi i elf??w.
Kategorie: Beleriand i krainy s?siaduj?ce
Postacie: Finrod
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1062 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-10-04 (ostatnia modyfikacja: 2006-10-04)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 1]
Streszczenie: Wiersz powsta?? jako odpowied?? na pewn? wizj?, kt??ra zjawi??a si? podczas czytania "Silmarillionu".
Kategorie: Beleriand i krainy s?siaduj?ce
Postacie: Finrod, Turgon
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (159 słów)
Zakończone: Nie
Opublikowano: 2008-01-31 (ostatnia modyfikacja: 2008-01-31)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: "Potem [Finrod] zszed?? mi?dzy u??pionych i usiad?? przy dogasaj?cym ognisku, nie strze??onym przez nikogo; podni??s?? z ziemi prymitywna harf?, od??o??on? przez Beora, i zagra??, dobywaj?c z jej strun muzyk?, jakiej uszy ludzkie nigdy dotychczas nie zna??y(...)W s??owach kr??la elf??w by??a bowiem madro???; (...) Felagund ??piewa?? o pocz?tku Ardy, o szcz???ciu Amanu le???cego za ciemno??ci? Morza...
Kategorie: Beleriand i krainy s?siaduj?ce
Postacie: Finrod, Ludzie
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (157 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-05-23 (ostatnia modyfikacja: 2008-05-28)Wycieczka - autor: Niofo

Dla kogo: Dla wszystkich [Komentarzy - 0]
Streszczenie: Opowiadanie z gruntu komediowe z gatunku: "pewnego razu w Amanie, za dni szcz???liwo??ci...". Dw??ch krn?brnych, m??odych elf??w.
Kategorie: Aman
Postacie: Finrod, Turgon
Gatunek: Humor/Parodia, Przygoda
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (4515 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2012-01-08 (ostatnia modyfikacja: 2012-01-09)