fanfiki tolkienowskie
Pseudonim: Tici [Kontakt]
Imi─Ö:
Status: Administrator
Do┼é─ůczy┼é do biblioteki: 2005-12-08
Strona www: http://fanfiki.tolkien.com.pl/index.php
Beta-czytelnik: 0[Zg┼éo┼Ť to]
 
Utwory autorstwa Tici
Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Gdy zmar??a ksi─???niczka Finduilas, Denethor szuka?? zapomnienia w pracy, powierzaj─?c innym opiek─? nad synami. Niestety, to nie wystarcza??o. A niech─?─? do przebywania w domu i brak opieki mo??e oznacza─? k??opoty. I dla ch??opc??w, i dla doros??ych...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Boromir syn Denethora
Gatunek: Przygoda
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (7153 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-05-12 (ostatnia modyfikacja: 2006-05-12)Drobiazg - autor: Tici

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Bibelot, statuetka - i jej losy.
Kategorie: Gondor w IV Erze, Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Eowina, Faramir
Gatunek: Historia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (4685 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-03-22 (ostatnia modyfikacja: 2007-03-22)Elara - autor: Tici

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Historia jednej osoby mieszkaj─?cej w Cytadeli Minas Tirith. Pr??cz Wojny o Pier??cie?? toczy??o si─? tam przecie?? normalne ??ycie...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Gondorczycy
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (2466 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-01-07 (ostatnia modyfikacja: 2006-01-07)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 4]
Streszczenie: Honor to powa??na sprawa, nawet gdy ma si─? tylko dziesi─?─? lat...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Boromir syn Denethora
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (5489 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-01-27 (ostatnia modyfikacja: 2008-01-27)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: ??o??nierze Gondoru s─? odwa??ni. ??o??nierze Gondoru s─? dumni i waleczni. ??o??nierze Gondoru... czasem si─? zak??adaj─?. A czasem... czasem p??ataj─? sobie figle. Zw??aszcza, gdy s─? jeszcze bardzo m??odymi ??o??nierzami. Rekrutami w??a??ciwie...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Boromir syn Denethora
Gatunek: Humor/Parodia
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3984 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2009-01-07 (ostatnia modyfikacja: 2009-01-07)Ludzie - autor: Tici

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Dziewi─?─? by??o Pier??cieni przeznaczonych dla ludzi...
Kategorie: Inne
Postacie: Brak
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3892 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-02-12 (ostatnia modyfikacja: 2007-02-12)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 1]
Streszczenie: Boromir ma k??opoty z bandami ork??w w Ithilien, a Faramir usi??uje mu pom??c. Wreszcie trafiaj─? pod Minas Morgul... wiosna roku 3017.
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Boromir syn Denethora, Faramir
Gatunek: Akcja
Serie: Bracia
Rozdziały: 16 (19504 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-10 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-10)Nocleg - autor: Tici

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Faramir wraz z oddzia??em Stra??nik??w patroluje Ithilien. Pewnej nocy zatrzymali si─? na post??j w ruinach rezydencji...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Faramir
Gatunek: Tajemnica/Groza
Serie: Bracia
Rozdziały: 1 (1591 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-09 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-09)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Faramir jest cz??owiekiem, kt??ry lubi zwierz─?ta. Pewnego dnia postanawia zaopiekowa─? si─?... or??em?
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Faramir
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (3110 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-30 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-30)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 1]
Streszczenie: F?şriel, c??rka Ondohera, kr??la Gondoru. Ma????onka Arvedui, ostatniego z kr??l??w P????nocy. Ostatnia z dziedzic??w Anariona opowiada o sobie.
Kategorie: Gondor za panowania Kr??l??w
Postacie: Brak
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (21506 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2008-08-31 (ostatnia modyfikacja: 2008-08-31)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Ch??opcy na ca??ym ??wiecie s─? tacy sami. Wol─? ??owi─? ryby, ni?? ??l─?cze─? nad matematyk─?, a noc poza domem jest dla nich wspania??─? przygod─?. Zw??aszcza, gdy jest to noc w "nawiedzanych" ruinach... Tyle tylko, ??e czasem duchy s─? ich najmniejszym zmartwieniem. W ko??cu po co?? zbudowano Rammas Echor...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Boromir syn Denethora
Gatunek: Przygoda
Serie: Bracia
Rozdziały: 1 (10305 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-26 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-26)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 4]
Streszczenie: Jaki podarek ucieszy??by Boromira w dzie?? jego urodzin? Faramir by?? pewien, ??e znalaz?? co?? takiego. W ko??cu przysz??y Namiestnik powinien zna─? wszystkie sekrety Miasta. Ale ??e czasem ??─?czy si─? to z niebezpiecze??stwem...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Boromir syn Denethora
Gatunek: Przygoda
Serie: Brak
Rozdziały: 16 (21308 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-01-23 (ostatnia modyfikacja: 2006-02-03)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Rath Dinen, Denethor. I jego decyzja.
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Denethor syn Ectheliona
Gatunek: Refleksja
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (857 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2011-01-13 (ostatnia modyfikacja: 2011-01-13)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarhalf-star [Komentarzy - 1]
Streszczenie: Chyba sam tytu?? jest w tym wypadku streszczeniem.
Kategorie: Arnor po rozpadzie Kr??lestwa P????nocy.
Postacie: Brak
Gatunek: Impresje
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (1769 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-03-23 (ostatnia modyfikacja: 2006-03-23)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 3]
Streszczenie: "Pod stropem Mrocznej Puszczy wrza??a ??miertelna walka ludzi i elf??w z dzikimi zwierz─?tami. Kraj Beorning??w sta?? w p??omieniach." - J.R.R.Tolkien "Dru??yna Pier??cienia" tlum. Maria Skibniewska.Lecz tam byli nie tylko wojownicy. Inni mieszka??cy lasu i ich rodziny tak??e starali si─? prze??y─? bezlitosn─? wojn─?.
Kategorie: Rhovanion
Postacie: Brak
Gatunek: Przygoda
Serie: Brak
Rozdziały: 8 (25507 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2005-12-10 (ostatnia modyfikacja: 2005-12-10)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 1]
Streszczenie: Denethor wys??a?? Faramira, by z??o??y?? wizyt─? u swych krewnych ze strony matki - wuja Imrahila i jego rodziny.
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Faramir
Gatunek: Przygoda
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (22284 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-02-10 (ostatnia modyfikacja: 2006-02-10)Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarhalf-star [Komentarzy - 2]
Streszczenie: Od czas??w kr??la Earnila nikt nie odwa??y?? si─? spojrze─? w palantir Bia??ej Wie??y. Kryszta?? ten bowiem by?? najbli??szy temu, kt??rego utracono wraz z Minas Ithil. A?? wreszcie...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Denethor syn Ectheliona
Gatunek: Impresje
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (2803 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2006-10-27 (ostatnia modyfikacja: 2006-10-27)Wizyta - autor: Tici

Dla kogo: Dla wszystkich starstarstarstarstar [Komentarzy - 3]
Streszczenie: Rodzina Denethora II, Namiestnika Gondoru, to nie tylko jego dwaj synowie. Ksi─???niczka Finduilas mia??a brata, a brat by?? ??onaty... I gdy jako ksi─???─? Dol Amroth sk??ada?? wizyty w Minas Tirith, czasem zabiera?? ze sob─? ??on─?... Za?? ona uwa??a??a, ??e...
Kategorie: Gondor za panowania Namiestnik??w
Postacie: Boromir syn Denethora
Gatunek: Obyczajowe
Serie: Brak
Rozdziały: 1 (10084 słów)
Zakończone: Tak
Opublikowano: 2007-02-11 (ostatnia modyfikacja: 2007-02-11)