fanfiki tolkienowskie
Summary: wiersz
Rated: Dla wszystkich
Categories: Inne Characters: Brak
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 111 Read: 1827
Published: 2007-02-05 Updated: 2007-02-05

1. Jesie?? by ZairUgruNad [Komentarzy - 1] starstarstarstarstar (111 words)
Wiersz powsta?? we wrze??niu 2004 roku. W tamten ciep??y wiecz??r pomy??la??am sobie, ??e warto by by??o r??wnie?? rozpocz─?─? w─?dr??wk─?, jak Frodo. Ale gdy zacz─???am pisa─? pierwsze wersy, dotar??o do mnie, ??e ta w─?dr??wka ju?? trwa.