fanfiki tolkienowskie
Summary:
Rated: Dla wszystkich
Categories: Inne Characters: Brak
Gatunek: Poezja/Pie??ni
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 1 Completed: Tak
Word count: 100 Read: 3611
Published: 2007-02-03 Updated: 2007-02-03

1. * by fal [Komentarzy - 2] starstarstarstar (100 words)
Poni??sze wersy powsta??y w okoliczno??ciach zbli??onych do takich, w jakich bym chcia??a dzi?? wieczorem si─? znale??─?. Co prawda nie by??o kominka, ale na ??awach p??on─???y ??wiece, a wok???? rozbrzmiewa??y radosne ale i t─?skne d??wi─?ki irlandzkiej muzyki, wzbogaconej gwarem g??os??w i ??miech??w innych go??ci w... ach gdyby to by??a gospoda - by??oby doskonale... Za oknem po bruku snu??y si─? mg??y, z uporem przypominaj─?ce(?) mi ruiny dawnego pi─?knego miasta. Gdzie?? w g??─?bi duszy czu??am, ??e jestem w tej knajpce ostatni raz i faktycznie tak by??o. Rok p????niej, pod koniec lata, wyruszy??am w drog─? - tylko jedno rozstanie mnie bola??o... Wersy pisa??y si─? same - przecie?? jesie?? to czas na wielk─? w─?dr??wk─?! Niejeden hobbit by to przyzna?? ;)