fanfiki tolkienowskie
Summary: Akcja dzieje si─? w Drugiej Erze, na dalekim wschodzie ??r??dziemia, w jednym z pa??stw rz─?dzonych przez ludzi. Oko??o 1870 roku dociera tam niezwyk??y w─?drowiec z niezwyk??ym darem.

Dziewi─?─? dla ??miertelnik??w, ludzi ??mierci podleg??ych... - ten fragment wiersza o Pier??cieniach wystarczy za reszt─? streszczenia.
Rated: Dla wszystkich
Categories: Inne Characters: Numenorejczycy, Sauron
Gatunek: Refleksja
Ostrze??enia: Brak
Challenges:
Series: Brak
Chapters: 6 Completed: Tak
Word count: 17746 Read: 40042
Published: 2007-02-03 Updated: 2009-03-22

1. Rozdzia?? 1 - Dar by ZairUgruNad [Komentarzy - 2] starstarstarstarstar (3516 words)
Dzi─?kuj─? wszystkim przyjacio??om, kt??rzy nie szcz─?dzili dobrego s??owa, motywacji oraz konstruktywnej krytyki na temat tego tekstu - bez Was na pewno nie mia??by obecnej formy. Hannon le :)

2. Rozdzia?? 2 - Zwyci─?stwa by ZairUgruNad [Komentarzy - 0] (2249 words)

3. Rozdzia?? 3 - Strach by ZairUgruNad [Komentarzy - 0] (2574 words)

4. Rozdzia?? 4 - Zimno by ZairUgruNad [Komentarzy - 0] (3108 words)

5. Rozdzia?? 5 - Ciemno??─? i pojedynek by ZairUgruNad [Komentarzy - 0] (3654 words)

6. Epilog by ZairUgruNad [Komentarzy - 0] (2645 words)
Tak oto Opowie?? zosta?a spisana, chocia? nadal trwa, tak, jak trwa w nas ?rˇdziemie :)