fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Potrawk─? i no??em
Reviewer: ZairUgruNad (Podpis) · Date: 2007-02-04 00:53 · On: Rozdzia?? 1

Opis u?askawiania Brego podoba? mi si? zdecydowanie najbardziej ;-) Mam wra?enie, ?e to Brego, a nie Pierwsza Miecz Rohanu, jest tutaj g?ˇwnym bohaterem :]

Reviewer: Tici (Podpis) · Date: 2006-03-28 19:56 · On: Rozdzia?? 1

Napisa?am komentarz, ale mi go zjad?o :P
No nic, zaczn? od pocz?tku.
Przeczyta?am najpierw wersj? humorystyczn? i niemal pop?aka?am si? ze smiechu. A teraz trafi??m na jeszcze milsz? w czytaniu wersj? powa?n?.
Podoba mi si? to, co zrobi?a? - doda?a? emocji, ktˇrych mo?emy si? tylko domy?la? obserwuj?c na ekranie postacie niby nosz?ce te same imiona, ale b?d?ce tak odmiennymi od ksi??kowych pierwowzorˇw. Ty stworzy?as jakby pomost mi?dzy nimi, mi?dzy ksi??k?, a tym, co sobie wyduma? PJ&Co. Zw?aszcza, je?li dotyczy to Aragorna, ktˇry w filmie wci?? jest bardziej Stra?nikiem z Pustkowi ni? wracaj?cym do swego krˇlestwa Elessarem. Tutaj jest tego braku ?wiadomy, cho?by w tym, ?e upomina Gimlego [wiesz, jak mnie z?o?ci? ten pomys? PJ-a??] ale i zdeterminowany, by sprosta? zadaniu. No i jego podej?cie do Eowiny - doda?a? mu i pami?? o ukochanej Arwenie, i ?wiadomo??, ?e musi zachowac rezerw?, ale te? i to, ?e gdy prawdopodobnie b?dzie szuka? krˇlowej, by zasiad?a przy jego boku to je?li Arwena odesz?a, jak j? przekonywa? [czasem w do?? niezr?czny sposˇb], czemu nie mia?aby by? ni? Eowina??
Podoba mi si? Eowina, to ?e pokaza?a? j? uwi?zion? pomi?dzy swoim wstr?tem do Grimy a pokus? jak? stwarza okazywane przez niego zrozumienie. I ten szczegˇ?: zapach przybysza - jak wystarcza jeden drobiazg, by zauroczy?.
No i Brego. Wprawdzie w filmie Aragorn nakaza? go wypu?ci?, ale twoja wersja podoba mi si? bardziej. Ko? ob?askawiony, wyleczony, a ludzie spogl?daj?cy na to maj? oczy pe?ne podziwu...
I czy ju? ci mˇwi?am, ?e lubi? t? krˇtk? wymian? zda? pomi?dzy Eowin? i Aragornem? Jak dla mnie, po obejrzeniu filmu, w?a?nie wtedy zacz??o si? jej zauroczenie. Nasz Stra?nik wpad? jak sliwka w kompot.
A na koniec - nutka humoru :D
To, ?e Aragorn nie lubi pewnych warzyw.To, ?e Eowina, cho? kiepska z niej kucharka, prˇbuje zdoby? jego serce wedlug babcinej recepty, czyli "przez ?o??dek", zupe?nie nie?wiadoma, ?e w ten sposˇb jedynie odstrasza. No i "potrawka z trolla"... JAk si? ten rytua? nazywa?? "Eothygein"??

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.