fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Eressea
Reviewer: NAmarie (Podpis) · Date: 2008-12-02 22:58 · On: Eressea

Nie umiem pisa? d?ugich (i sk?adnych przy tym) komentarzy, wi?c podpisz? si? po prostu pod poprzednimi opiniami, a od siebie dodam jedno malutkie skojarzenie. Wersy z wiersza Szymborskiej "Rado?? pisania": "...mo?no?? utrwalania/zemsta r?ki ?miertelnej". R?ki ?miertelnej...
:)

Reviewer: fal (Podpis) · Date: 2007-01-31 23:49 · On: Eressea

Tyle emocji w tak niewielu s?owach - mam wra?enie, ?e AElfwine - mimo s?ˇw "dlaczego mia?bym opu?ci? Eresse?" bardziej boli wizja rozstania ze swoim mistrzem, ni? z samym miejscem, a ch?odne zachowanie Pengolodha ma mu to u?atwi?? Zreszt? czy odp?yni?cie na wschˇd, czy ?mier?... - rozstanie jest nieuchronne a ka?da mijaj?ca chwila tak cenna...
Doskona?y tekst! Mimo, ?e ludzka pami?? jest tak bardzo ulotna - niepr?dko zapomn? ;-)

Reviewer: Miriel (Podpis) · Date: 2006-10-26 11:25 · On: Eressea

Chocia? AElfwine musia? odp?yn?? na wschˇd, i tak mu zazdroszcz?, ?e uda?o mu si? wej?? na Prost? Drog? i odnale?? B?ogos?awione Krˇlestwo. Opowiadanie pi?kne; podoba mi si?, bo opisuje moje marzenie, ciekawie przedstawia spotkanie dwˇch ras, ktˇrych cechy i odczucia wida? w wi?kszym kontra?cie. Prosz? o wi?cej takich opowiada?! :-)

Reviewer: MumakiL (Podpis) · Date: 2006-01-03 11:49 · On: Eressea

Bardzo piekna impresja. Wspania?y pomys?, tak oczywisty, a tak rzadko wykorzystywany. Tyle wyja?nia wewn?trz i na zewn?trz ?wiata przedstawionego. Jestem pewien, ?e spodoba? by si? Mistrzowi. Opisany pieknymi, oszcz?dnymi, ale celnymi s?owami. Lubie takie krotkie teksty, ktore mowi? wi?cej ni? ca?e tomy. Dobra robota. :DD

Reviewer: Nifrodel (Podpis) · Date: 2006-01-02 18:32 · On: Eressea

Bardzo ?adne opowiadanie :) Podoba mi si? pomys? i poprowadzenie. Jest tu wiele gorzkich uczu? AElfwine, ?atwo sobie wyobrazi?, ?e wcale nie chcia? z Eressei odje?d?a?. Troch? niezrozumia? jest naleganie a wr?cz rozkaz Pengolodha by wyjecha?, w sumie ch?tnie dowiedzia?abym si?, jakie mia? powody :) ch?ˇd elfa za to ?atwiej zrozumie?. Bardzo do mnie przemawia wizja do?? osch?ego Pengolodha, zagrzebanego w historii i nie rozumiej?cego ludzi. Jego nieoczekiwana czu?o??, taka nie w por? te? dope?nia obrazu dwˇch odr?bnych ?wiatˇw :)

Reviewer: thingrodiel (Podpis) · Date: 2005-12-31 20:23 · On: Eressea

No nieee, ja si? tak nie bawi?! Dlaczego takie krˇtkie? Mam nadziej?, ?e b?dzie co? dalej? Na razie podoba mi si? nastrˇj i taka... tajemniczo?? tego wszystkiego, nie przyt?aczaj?ca, ale taka w sam raz. Akceptuj?.

Musisz zaloguj si─? (zarejestruj si─?) by skomentowa─ç.