fanfiki tolkienowskie
Kategorie
Gondor Gondor [57] Opowie??ci dziej?ce si? w Gondorze.
Krainy elf??w Krainy elf??w [133] Opowie??ci dziej?ce si? w krainach elf??w - od Amanu po Szare Przystanie.
Arnor Arnor [3] Historie dziej?ce si? na terenach dawnego Arnoru, a tak??e Cardolanu, Arthedainu i Rhudauru.
Rohan Rohan [21] Historie opowiadaj?ce o dawnym Calenardhonie i jego mieszka??cach. W tym mie??ci si? tak??e Isengard.
Eriador (opr??cz Shire) Eriador (opr??cz Shire) [9] Opowie??ci dziej?ce si? w krainach Eriadoru w II Erze (opr??cz Shire).
Shire Shire [20] Opowie??ci koncentruj?ce si? na ??yciu hobbit??w z Shire.
Numenor Numenor [4] Historie opowiadaj?ce dzieje Numenoru, jego w??adc??w i mieszka??c??w z czas??w przed Upadkiem.
Rhovanion Rhovanion [2] Historie dziej?ce si? na terenach Rhovanionu, ???cznie z Mirkwood (Mroczn? Puszcz?).
Kr??lestwa krasnolud??w Kr??lestwa krasnolud??w [7] Opowiadania dotycz?ce kr??lestw krasnoludzkich.
Inne Inne [44] Opowie??ci, kt??re nie pasuj? do pozosta??ych kategorii.